czwartek, 30 listopada 2023

Zawód adwokata a radcy prawnego. Czym się od siebie różni?

2
Szukając porady u profesjonalnego prawnika, możemy natknąć się na kancelarię prowadzoną przez radcę prawnego lub przez adwokata, ale czy wiemy, czym te dwa zawody się od siebie różnią i do kogo najlepiej udać się po poradę?     Odpowiedź brzmi — nie ma to znaczenia. Zarówno adwokat,...

Spór z niemieckim kontrahentem: dlaczego warto skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego?

0
Spis treści: Dlaczego spór z kontrahentem może wymagać obsługi tłumaczeniowej?, Profesjonalne tłumaczenia pism prawniczych i korespondencji, Wsparcie tłumacza na etapie mediacji, W sporze z niemieckim kontrahentem nie pozostawiaj miejsca na przypadek.   Wielu polskich przedsiębiorców boleśnie odczuwa skutki kryzysu gospodarczego w Zachodniej Europie, szczególnie w Niemczech....

Ustawowe prawo zastawu. Jedno z uprawnień wynajmującego

Obraz autorstwa yanalya na Freepik
0
Znajomość praw i obowiązków wynikających z umowy najmu jest niezwykle ważna. Zarówno tych, które wynikają dla nas jak i tych, które dotyczą drugiej strony. Dzięki tej wiedzy możemy uniknąć wiele nieporozumień, ponieważ wiemy, co jest wymagane od nas, ale wiemy również, czego my możemy...

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

0
Często spotykam się z określeniem „alimenty bez rozwodu”. To określenie jest bardzo dużym uproszczeniem, ale mniej więcej tym jest właśnie roszczenie o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Zawarcie związku małżeńskiego, nie przyznaje tylko praw, ale również nakłada obowiązki, o czym dokładnie mówi nam...

Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem

płot
0
Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem. Immisją określamy wpływ jednej nieruchomości na drugą, który wiąże się z uciążliwościami dla sąsiedztwa. Dlatego też kwestia immisji bardzo często rozstrzygana jest w sądzie. Dowiedz się, czym są immisje i jak z nimi walczyć.     Czym jest immisja? Regulacja dotycząca...

Czy RODO należy się bać?

Kobieta przed laptopem
1
Od kilku lat słyszymy często o RODO. Na stronach internetowych co i raz odklikujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przy podpisywaniu dokumentów zgadzamy się na nic nam niemówiącą klauzulę RODO. Wszędzie tylko to RODO, RODO, RODO. Brzmi intrygująco i niezwykle tajemniczo, więc kim tak...

Pierwsze mieszkanie bez PCC

Szczęśliwa para otrzymuje klucze do mieszkania.
0
Sejm przyjął ustawę (26 maja 2023 r.) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Na dzień 30 czerwca 2023 r. ustawa czeka na rozpoznanie poprawek...

W sądzie każdy chce wypaść jak najlepiej i nie popełnić błędu

człowiek w todze
1
Sąd jest instytucją poważną i samo przekroczenie jej progu może wywoływać niepokój i uczucie niepewności. Może to wynikać z niewiedzy i braku doświadczenia, ale jednak każdy chce wypaść jak najlepiej i nie popełnić żadnego faux pas. Nie ulega wątpliwości, że sąd nie jest miejscem,...

Zachowek. Czym jest, komu przysługuje i jak go nie płacić

0
Pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi na myśl, kiedy mówimy o spadku, to testament. Jednak zapominamy o czymś, co również jest istotnym elementem prawa spadkowego i wielokrotnie może przysporzyć nam problemów. Tym problemem jest nic innego jak tak zwany zachowek. Czym jest dokładnie zachowek, komu...

Umowa najmu okazjonalnego. Sposób na ochronę przed nieuczciwymi lokatorami

podpisanie umowy
12
Nie od dziś wynajmujący poszukują najskuteczniejszego sposobu na zabezpieczenie swojego prawa własności do nieruchomości. Wynika to z faktu, iż wynajmujący muszą liczyć się z ryzykiem, że najemca może korzystać z lokalu w sposób niewłaściwy albo przestanie po prostu za nie płacić czynsz i zacznie...

Przemoc w dobie koronawirusa. Gdzie szukać pomocy w Mławie?

Plakat stop przemocy
0
Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc m.in. w Mławie.   Czym jest przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą...

Covidowe wykroczenia. Odmowa przyjęcia mandatu

0
W okresie ogłoszonego i obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nałożono na nas szereg nakazów, ograniczeń i zakazów. Wiele z nich istotnie ograniczyło podstawowe wolności i prawa obywatelskie, a ich „naruszenie” w konsekwencji przełożyło się na stwierdzenie popełnienia wykroczenia i podjęcie czynności zmierzających...

Pandemia, a siła wyższa

0
Pewne jest, że cały świat jak również i nasza lokalna społeczność długo nosić będzie w pamięci okres pandemii koronawirusa. Skala zakażeń, zgonów oraz wprowadzonych ograniczeń już wywarła destrukcyjny wpływ na sektor gospodarczy - co w konsekwencji wpłynęło na zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstw, utratę zatrudnienia...

Epidemia. Grzywny i ograniczenia a Konstytucja RP

9
Czy grzywny i ograniczenia obywatelskie w stanie epidemii to łamanie Konstytucji RP? W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 marca 2020, pod pozycją nr 566 pojawiło kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii....