piątek, 22 września 2023
naszamlawa.plWiadomościZachowek. Czym jest, komu przysługuje i jak go nie płacić
- REKLAMA -
 • Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Cena: 3 100 000 zł  / Miejscowość: Żuromin  / Kategoria:
 • Narożny lokal z dużymi witrynami przy ul. Napoleońskiej
  Narożny lokal z dużymi witrynami przy ul. Napoleońskiej
  Cena: 4 750 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom w zabudowie bliźniaczej na nowo powstającym osiedlu w Mławie
  Dom w zabudowie bliźniaczej na nowo powstającym osiedlu w Mławie
  Cena: 675 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Budynek handlowo-usługowy przy trasie E7, Żurominek
  Budynek handlowo-usługowy przy trasie E7, Żurominek
  Cena: 415 000 zł  / Miejscowość: Żurominek  / Kategoria:
 • Siedlisko z dostępem do jeziora, Jeleń k. Lidzbarka
  Siedlisko z dostępem do jeziora, Jeleń k. Lidzbarka
  Cena: 290 000 zł  / Miejscowość: Jeleń  / Kategoria:
 • Działka o pow. 1309 m2 wraz z domem
  Działka o pow. 1309 m2 wraz z domem
  Cena: 455 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Nowe 2-pokojowe mieszkanie w pobliżu dzielnicy przemysłowej
  Nowe 2-pokojowe mieszkanie w pobliżu dzielnicy przemysłowej
  Cena: 1 600 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Nowe mieszkanie w rejonie dzielnicy przemysłowej
  Nowe mieszkanie w rejonie dzielnicy przemysłowej
  Cena: 1 600 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Cena: 483 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działka budowlana w centrum Mławy
  Działka budowlana w centrum Mławy
  Cena: 135 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dwupokojowe mieszkanie na nowym osiedlu tuż przy lesie
  Dwupokojowe mieszkanie na nowym osiedlu tuż przy lesie
  Cena: 1 600 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Posiadłość o p. 1,81ha- dom i dwa stawy komercyjne, Drążdżewo
  Posiadłość o p. 1,81ha- dom i dwa stawy komercyjne, Drążdżewo
  Cena: 1 700 000 zł  / Miejscowość: Drążdżewo  / Kategoria:

Zachowek. Czym jest, komu przysługuje i jak go nie płacić

-

Pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi na myśl, kiedy mówimy o spadku, to testament. Jednak zapominamy o czymś, co również jest istotnym elementem prawa spadkowego i wielokrotnie może przysporzyć nam problemów. Tym problemem jest nic innego jak tak zwany zachowek. Czym jest dokładnie zachowek, komu przysługuje i co najważniejsze – co zrobić, żeby go nie płacić?

- R E K L A M A -

Instytucja zachowku

Najprościej tłumacząc, zachowek, jest to suma pieniężna, która należy się najbliższym krewnym, zmarłego, którzy dziedziczyliby ustawowo w sytuacji, gdyby zmarły nie sporządził testamentu Zachowek ma na celu ochronę interesu tych osób.

Zasadą jest, że zachowek wynosi połowę tego, co uprawnionemu przypadłoby przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni przysługują mu 2/3 wartości udziału spadkowego.

Komu zachowek się należy

Katalog osób uprawnionych do zachowku możemy znaleźć w treści art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie o zachowek przysługuje wyłącznie zstępnym (dzieciom lub wnukom), małżonkowi oraz rodzicom, którzy w przypadku dziedziczenia ustawowego powołani zostaliby do spadku.

Natomiast do spadku nie są powołane osoby, które:

 • zostały uznane za niegodne,
 • zrzekły się dziedziczenia,
 • odrzuciły spadek,
 • zostały wydziedziczone,
 • zachowek nie przysługuje również małżonkowi, o którym mowa w art. 940 kodeksu cywilnego, czyli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Najczęściej roszczenie o zachowek przysługuje pominiętym przy testamencie dzieciom i małżonkowi zmarłego, pod warunkiem że byliby powołani do spadku przy dziedziczeniu ustawowym. Rodzicom zmarłego przysługuje wtedy, gdy zmarły nie pozostawił ani jednego dziecka, a wnukom, gdy jeden z ich rodziców zmarł przed spadkodawcą. Co ważne, roszczenie o zachowek nie przysługuje rodzeństwu zmarłego. Ograniczenie kręgu uprawnionych jest związane z zamiarem ochrony jedynie osób najbliżej spokrewnionych ze spadkodawcą.

Kiedy nie musimy płacić zachowku?

Nie będziemy płacić zachowku, gdy spadkodawca:

 • Zawarł umowę dożywocia, która to umowa jest zawierana pomiędzy spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą. Umowa dożywocia przenosi na osobę zobowiązaną nieruchomość w zamian za sprawowanie opieki, zapewnienie utrzymania lub renty do końca jego życia. Umowa ma charakter odpłatny i nie jest traktowana jak darowizna. Zatem nieruchomość objęta umową dożywocia nie podlega zaliczeniu na poczet masy spadkowej.
 • Wydziedziczył członka rodziny. Wydziedziczenie jest najpopularniejszym instrumentem prowadzącym do uwolnienia spadkobiercy z obowiązku zapłaty zachowku. Spadkodawca może wydziedziczyć potencjalnych spadkobierców, którym przysługiwać będzie zachowek. Jednakże należy mieć ku temu solidne podstawy i należy je wskazać w testamencie, ponieważ inaczej wydziedziczenie może być podważane i nieskuteczne.
 • Zawarł mowę o zrzeczenie się zachowku z osobą, której roszczenie o zachowek by przysługiwało. Taka umowa może zostać zawarta jedynie pomiędzy spadkodawcą a osobą, której roszczenie w przyszłości by przysługiwało.
 • Zawarł umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. Taka umowa jest zawierana pomiędzy spadkodawcą a osobą, która dziedziczyłaby po nim z mocy ustawy. Należy pamiętać o tym, że przedmiotem umowy zrzeczenia się dziedziczenia jest jedynie prawo do dziedziczenia z ustawy. Oznacza to, że skutki prawne takiej umowy nie dotyczą dziedziczenia na podstawie testamentu.

Jeśli spadkodawca nie skorzystał z powyższych instrumentów prawnych, zobowiązany do zapłaty zachowku może skorzystać z poniższych możliwości.

 • Stwierdzić niegodność dziedziczenia. Jeśli w toku procesu sądowego zobowiązany udowodni, że spadkobierca ustawowy jest niegodny dziedziczenia, to zostanie on pozbawiony roszczenia o zapłatę zachowku.
 • Wykazać darowiznę. Darowizna nie jest doliczana do spadku, gdy została uczyniona na więcej niż 10 lat przed otwarciem spadku. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko darowizn, które dokonane były na rzecz osób obcych, niebędących ani spadkobiercami, ani uprawnionymi do zachowku. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Natomiast przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.
 • Podnieść zarzut przedawnienia. Roszczenie o zachowek przedawnia się po upływie 5 lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku w zależności od sytuacji. Jeśli wniesienie pozwu o zachowek nastąpiło po tym terminie, zobowiązany może podnieść skutecznie zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli powyższe sposoby wyłączenia czy ograniczenia zachowku nie są skuteczne, można jeszcze:

 • Żądać zmniejszenia zachowku z uwagi na zasady współżycia społecznego. Przyczyn żądania zmniejszenia zachowku z uwagi na zasady współżycia społecznego jest wiele i muszą to być naprawdę ważne powody. Częstym argumentem, na który powołują się zobowiązani jest brak kontaktu uprawnionego ze spadkodawcą oraz rażące zaniedbywanie swoich obowiązków rodzinnych wobec niego.
 • Powołać się na to, że uprawniony do zachowku otrzymał zapis windykacyjny (zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym) lub darowiznę i w związku z tym zachowek mu nie przysługuje albo przysługuje w zmniejszonej wysokości.
 • Podnieść, iż spadkodawca poniósł ponadprzeciętne koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego uprawnionego do zachowku w danym środowisku. Jest to sposób raczej rzadko wykorzystywany i wymaga dużej inicjatywy dowodowej. Można z niego skorzystać, wykazując, iż koszty wychowania oraz wykształcenia uprawnionego do zachowku przekraczały ponad przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku. Wówczas o to przekroczenie można domagać się zmniejszenia zachowku.
 • Wykazać wartość substratu majątku na poziomie niższym niż wykazuje to uprawniony. Powyższe polega na umiejętnym podważaniu wartości spadku stanowiącego podstawę do obliczenia należnego zachowku. Może mieć różną postać w zależności od tego co wchodzi w skład spadku. Jeśli uprawniony do zachowku jest jednocześnie zobowiązanym do jego zapłaty, to może powoływać się na tą okoliczność. Wówczas należy podnieść, że zobowiązanemu również przysługuje zachowek i w związku z tym żąda oddalenia pozwu w całości lub części z uwagi na własne uprawnienie do zachowku.
 • Ponadto, jeżeli uprawniony do zachowku żąda go od osoby obdarowanej, można wykazać, że:

– istniejący spadkobiercy są w stanie zaspokoić uprawnionego,

– istniejący zapisobiorcy windykacyjni są w stanie zaspokoić uprawnionego,

– obdarowany nie jest już wzbogacony przez darowiznę,

– odpowiedzialność obdarowanego jest ograniczona do wysokości zachowku

jaki uprawnionemu do zachowku przysługuje.

Kontrowersje związane z zachowkiem

Temat zachowku i jego zasadności budzi niemałe kontrowersje. Jednak jego zasadność zależy przede wszystkim od sytuacji, w którym sami się znajdujemy. Instytucja zachowku bez wątpienia wywodzi się z troski o rodzinę i chroni osoby, które były blisko spokrewnione ze spadkodawcą. Ma przede wszystkim za zadanie uniknąć niesprawiedliwości. Zachowek czyni zatem zadość zasadom współżycia społecznego np. w sytuacji, gdy bez wiedzy krewnych spadkodawca przekazał cały spadek obcej osobie. Niemniej jednak może budzić kontrowersje to, że spadkodawca pracujący całe życie na swój majątek nie może przekazać go jedynie wybranym przez siebie osobom oraz to, że osoba dziedzicząca majątek musi „spłacić” pozostałych członków rodziny, które w ich ocenie nie bez powodu zostały pominięte w testamencie.

 

Przedstawione treści nie są poradą prawną. Z uwagi na zmiany przepisów prawnych jak i orzecznictwa, ich aktualność może ulegać zmianie. 

Autor: Izabella Oleksiak — aplikantka radcowska

Autorka bloga www.poprawniczemu.com

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie

Stłuczka na Piłsudskiego

0
W pobliżu marketu na Al. Piłsudskiego w Mławie doszło do kolizji drogowej. Jeden z kierujących był nietrzeźwy, ponadto nie miał uprawnień do kierowania. Policja...
wysypisko

Wysypisko śmieci na Kolejowej? Sprzeciwia się też burmistrz

4
Wysypisko śmieci na Kolejowej? Przeciwny temu pomysłowi jest nawet burmistrz Mławy. Na wspomnianej ulicy w naszym mieście — niedaleko m.in. galerii handlowej Stacja Mława...

Radość w Radzanowie. Czwórka Gołębiewskiego

0
Na trzech porażkach z rzędu zakończyła się zła passa futbolistów Wkry Radzanów. W niedzielne popołudnie nastąpiło w końcu przełamanie. Na swoim boisku okazali się...

5 osób zatrzymanych z towarem wartym 18 mln zł

0
Mławska skarbówka informuje, że mazowiecka KAS, wspólnie z CBŚP i SG rozbiły tytoniowy gang i zatrzymały 5 osób. Mundurowi zgarnęli towar o wartości szacowanej...
 • Dom w zabudowie bliźniaczej na nowo powstającym osiedlu w Mławie
  Dom w zabudowie bliźniaczej na nowo powstającym osiedlu w Mławie
  Cena: 675 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Nowe mieszkanie w rejonie dzielnicy przemysłowej
  Nowe mieszkanie w rejonie dzielnicy przemysłowej
  Cena: 1 600 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dwupokojowe mieszkanie na nowym osiedlu tuż przy lesie
  Dwupokojowe mieszkanie na nowym osiedlu tuż przy lesie
  Cena: 1 600 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Dokładne oszacowanie wynagrodzenia B2B. Jak je obliczyć?

0
Na pierwszy rzut oka odpowiedź na pytanie o wynagrodzenie B2B może się wydawać prosta. W rzeczywistości jednak zależy ona od wielu czynników. Dzięki nowoczesnym...

Oszust do nas napisał. Nagłaśniamy sprawę

0
Oszust do nas napisał. Nagłaśniamy próbę wyłudzenia pieniędzy lub przejęcia kontroli nad urządzeniem mobilnym w celu wyczyszczenia konta. To z wykorzystaniem profilu na Messengerze...

Kontrola obowiązku nauki. Kara grzywny

0
Mławskie władze kontrolują czy dzieci i młodzież (do ukończenia 18 roku życia) chodzą do szkoły. Dotyczy to także dzieci ukraińskich zamieszkałych na terenie Mławy....
- REKLAMA -
- REKLAMA -
kobieta wyjmuje kartę z portfela

Dają się nabrać na szybkie płatności

0
Trudno uwierzyć, że ktoś nie słyszał o włamaniach na konta użytkowników portalu społecznościowego i prośbach o pożyczkę, rozsyłanych z komunikatora przez hakera. Pomimo tego...

Rodzaje kredytów – jakie są? Najważniejsze informacje o popularnych świadczeniach

0
Kredyty to popularne produkty bankowe, które umożliwiają przypływ dodatkowej gotówki. Przy ich użyciu można uregulować rachunki, kupić nieruchomość, nowy samochód czy polecieć na wymarzone...

Policja będzie stanowczo działać na stadionie

16
Policja będzie stanowczo działać na stadionie MOSiR w Mławie. Mundurowi odnieśli się do zarzutów dotyczących jej działań na trybunach podczas spotkań MKS Mławianka Mława.   Policja...
kobieta

Anna Maria Jopek wystąpi w Mławie

0
Jak już informowaliśmy, Anna Maria Jopek wystąpi w Mławie jako jedna z gwiazd Victor Young Jazz Festival Mława 2023.   Już w piątek 22 września i...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx