RODO

Informacja dla użytkowników portalu ,,Nasza Mława″
w związku z wejściem w życie  unijnego Rozporządzenia RODO.

Czym jest RODO i jaki jest jego cel?

RODO, to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony danych osobowych. Nowe przepisy obowiązywać będą od 25 maja
2018 r. Celem RODO jest wprowadzenie lepszej ochrony Twoich danych osobowych, dlatego też chcąc przybliżyć Ci te kwestie, prezentujemy poniższe informacje.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Witold Wilanowski, NIP:5690008185, REGON: 1302753225. Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować na różne sposoby:

 • pisemnie pod adresem: Al. Józefa Piłsudskiego 5A, 06-500 Mława,

 • za pośrednictwem e-mail: [email protected]

 • telefonicznie: 502-483-438, 23 654 2645

Czy powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Nasza firma zgodnie z RODO nie musi powoływać Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w celu ułatwienia Ci kontaktu w Twojej sprawie wyznaczyliśmy osobę, która w razie wątpliwości udzieli Ci niezbędnych informacji.

Witold Wilanowski, [email protected]

kontakt telefoniczny 517 023 517 lub pisemnie Al. Józefa Piłsudskiego 5A, 06-500 Mława

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji na urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.  Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez Administratora, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach Administratora i jego Partnerów, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Prawnie uzasadniony interes Administratora. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników,
 2. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda., o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać zgodą, w tym ją cofnąć.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Dane które samodzielnie udostępnisz będą widoczne na portalu Nasza Mława dla wszystkich użytkowników odwiedzających stronę. Nie będą widoczne dane IP, do których wgląd w miarę ostatecznej konieczności będzie miał jedynie upoważniony pracownik. Odbiorcą Twoich danych może być także firma informatyczna, która będzie ulepszała nasz serwer. Nie martw się, z taką osobą zawrzemy poufną umowę w której uregulujemy obowiązek zachowania w tajemnicy posiadanych przez nas danych.

Dziękujemy za przeczytanie niniejszej informacji. Jak widzisz chcemy w jak najlepszym stopniu zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Na zakończenie informujemy, że RODO wprowadza dla Ciebie szereg uprawnień o których powinieneś wiedzieć, a mianowicie:

 1. masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale wiązać się to będzie z usunięciem Twojego komentarza i ogłoszenia. Adres IP jest technicznie powiązany z ich treścią,
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, po uprzedniej weryfikacji, że dane te dotyczą Twojej osoby,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z tych uprawnień zapraszamy do kontaktu jak na wstępie.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, a także telefonicznie, po weryfikacji tożsamości.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dziękuję za uwagę

Witold Wilanowski

Polityka Prywatności oraz Cookies

Gravatar Hovercards
Data Used: This feature will send a hash of the user’s email address (if logged in to the site or WordPress.com — or if they submitted a comment on the site using their email address that is attached to an active Gravatar profile) to the Gravatar service (also owned by Automattic) in order to retrieve their profile image.

Infinite Scroll
Data Used: In order to record page views via WordPress.com Stats (which must be enabled for page view tracking here to work) with additional loads, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID (if logged in), WordPress.com username (if logged in), user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Page views will be tracked with each additional load (i.e. when you scroll down to the bottom of the page and a new set of posts loads automatically). If the site owner has enabled Google Analytics to work with this feature, a page view event will also be sent to the appropriate Google Analytics account with each additional load.

Jetpack Comments
Data Used: Commenter’s name, email address, and site URL (if provided via the comment form), timestamp, and IP address. Additionally, a jetpack.wordpress.com IFrame receives the following data: WordPress.com blog ID attached to the site, ID of the post on which the comment is being submitted, commenter’s local user ID (if available), commenter’s local username (if available), commenter’s site URL (if available), MD5 hash of the commenter’s email address (if available), and the comment content. If Akismet (also owned by Automattic) is enabled on the site, the following information is sent to the service for the sole purpose of spam checking: commenter’s name, email address, site URL, IP address, and user agent.

Activity Tracked: The comment author’s name, email address, and site URL (if provided during the comment submission) are stored in cookies. Learn more about these cookies.

Data Synced (?): All data and metadata (see above) associated with comments. This includes the status of the comment and, if Akismet is enabled on the site, whether or not it was classified as spam by Akismet.

Likes
This feature is only accessible to users logged in to WordPress.com.

Data Used: In order to process a post like action, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID (on which the post was liked), post ID (of the post that was liked), user agent, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Post likes.

Mobile Theme
Data Used: A visitor’s preference on viewing the mobile version of a site.

Activity Tracked: A cookie (akm_mobile) is stored for 3.5 days to remember whether or not a visitor of the site wishes to view its mobile version. Learn more about this cookie.

Notifications
This feature is only accessible to registered users of the site who are logged in to WordPress.com.

Data Used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID and URL, Jetpack version, user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code. Some visitor-related information or activity may be sent to the site owner via this feature. This may include: email address, WordPress.com username, site URL, email address, comment content, follow actions, etc.

Activity Tracked: Sending notifications (i.e. when we send a notification to a particular user), opening notifications (i.e. when a user opens a notification that they receive), performing an action from within the notification panel (e.g. liking a comment or marking a comment as spam), and clicking on any link from within the notification panel/interface.

Protect
Data Used: In order to check login activity and potentially block fraudulent attempts, the following information is used: attempting user’s IP address, attempting user’s email address/username (i.e. according to the value they were attempting to use during the login process), and all IP-related HTTP headers attached to the attempting user.

Activity Tracked: Failed login attempts (these include IP address and user agent). We also set a cookie (jpp_math_pass) for 1 day to remember if/when a user has successfully completed a math captcha to prove that they’re a real human. Learn more about this cookie.

Data Synced (?): Failed login attempts, which contain the user’s IP address, attempted username or email address, and user agent information.

Sharing
Data Used: When sharing content via email (this option is only available if Akismet is active on the site), the following information is used: sharing party’s name and email address (if the user is logged in, this information will be pulled directly from their account), IP address (for spam checking), user agent (for spam checking), and email body/content. This content will be sent to Akismet (also owned by Automattic) so that a spam check can be performed. Additionally, if reCAPTCHA (by Google) is enabled by the site owner, the sharing party’s IP address will be shared with that service. You can find Google’s privacy policy here.

Subscriptions
Data Used: To initiate and process subscriptions, the following information is used: subscriber’s email address and the ID of the post or comment (depending on the specific subscription being processed). In the event of a new subscription being initiated, we also collect some basic server data, including all of the subscribing user’s HTTP request headers, the IP address from which the subscribing user is viewing the page, and the URI which was given in order to access the page (REQUEST_URI and DOCUMENT_URI). This server data used for the exclusive purpose of monitoring and preventing abuse and spam.

Activity Tracked: Functionality cookies are set for a duration of 347 days to remember a visitor’s blog and post subscription choices if, in fact, they have an active subscription.