piątek, 21 czerwca 2024
naszamlawa.plPorady prawneUstawowe prawo zastawu. Jedno z uprawnień wynajmującego
- REKLAMA -
 • Lokal użytkowy ul. Zacisze
  Lokal użytkowy ul. Zacisze
  Cena: 150 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom idealny dla dwóch rodzin - Uniszki Zawadzkie
  Dom idealny dla dwóch rodzin - Uniszki Zawadzkie
  Cena: 298 000 zł  / Miejscowość: Uniszki Zawadzkie  / Kategoria:
 • Efektowne mieszkanie na nowym osiedlu w Mławie
  Efektowne mieszkanie na nowym osiedlu w Mławie
  Cena: 470 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Teren inwestycyjny 2,22 ha + zabudowania k. Mławy
  Teren inwestycyjny 2,22 ha + zabudowania k. Mławy
  Cena: 450 000 zł  / Miejscowość: Turza Mała  / Kategoria:
 • Siedlisko o pow. 0,5496 ha, gm. Strzegowo
  Siedlisko o pow. 0,5496 ha, gm. Strzegowo
  Cena: 320 000 zł  / Miejscowość: Józefowo  / Kategoria:
 • Atrakcyjna posiadłość 2,25 ha k. Strzegowa
  Atrakcyjna posiadłość 2,25 ha k. Strzegowa
  Cena: 890 000 zł  / Miejscowość: Dalnia  / Kategoria:
 • Dom z reprezentacyjnym ogrodem w Szydłowie
  Dom z reprezentacyjnym ogrodem w Szydłowie
  Cena: 1 200 000 zł  / Miejscowość: Szydłowo  / Kategoria:
 • Wynajem dla Firm! Wyposażone mieszkanie dla 4-6
  Wynajem dla Firm! Wyposażone mieszkanie dla 4-6
  Cena: 1 799,99 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Do wynajęcia lokal użytkowy 152m2 na OKM
  Do wynajęcia lokal użytkowy 152m2 na OKM
  Cena: 2 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Przytulne i dwustronne M3 z dwoma balkonami
  Przytulne i dwustronne M3 z dwoma balkonami
  Cena: 420 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działka rolna pow. 1,70 ha - Wiśniewko
  Działka rolna pow. 1,70 ha - Wiśniewko
  Cena: 70 000 zł  / Miejscowość: Wiśniewko  / Kategoria:
 • Do wynajęcia czteropokojowe mieszkanie w Mławie
  Do wynajęcia czteropokojowe mieszkanie w Mławie
  Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Ustawowe prawo zastawu. Jedno z uprawnień wynajmującego

-

Znajomość praw i obowiązków wynikających z umowy najmu jest niezwykle ważna. Zarówno tych, które wynikają dla nas jak i tych, które dotyczą drugiej strony. Dzięki tej wiedzy możemy uniknąć wiele nieporozumień, ponieważ wiemy, co jest wymagane od nas, ale wiemy również, czego my możemy wymagać oraz jakie uprawnienia w związku z wiążącą umową najmu posiadamy. Jednym z praw wynajmującego jest pobieranie czynszu. Natomiast jego płacenie w terminie w kwocie wcześniej ustalonej z wynajmującym jest obowiązkiem najemcy. Jednak co zrobić, gdy najemca się z tego obowiązku nie wywiązuje?

- R E K L A M A -

 

 

Nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu, możemy zgodnie z terminem ustawowym bądź umownym (jeśli jest inny) wypowiedzieć umowę oraz wezwać do zapłaty zaległego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Co zrobić, gdy jednak najemca nie reaguje na nasze wezwanie i nie zwraca nam naszych należności? Tutaj może nam pomóc instrument prawny jakim jest ustawowe prawo zastawu, o którego istnieniu niewiele się mówi. Ustawowe prawo zastawu może zostać ustanowione na ruchomościach (rzeczach) stanowiących własność bądź współwłasność najemcy i znajdujących się w przedmiocie najmu.

Kiedy można skorzystać z prawa zastawu

O ustawowym prawie zastawu mówi nam art. 670 kodeksu cywilnego. Jego przepis brzmi następująco:

„Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.”.

Z tego przepisu wynika, że aby wynajmujący mógł skorzystać z tego uprawnienia, muszą zostać spełnione trzy przesłanki:

 • najemca zalega z zapłatą czynszu i świadczeń dodatkowych, jak na przykład zapłata za koszty zużycia energii elektrycznej i innych mediów (Zastaw nie zabezpiecza bowiem roszczeń z natury spornych – np. o odszkodowania czy kary umowne);
 • zaległość nie przekracza roku;
 • najemca wniósł jakiekolwiek rzeczy ruchome do przedmiotu najmu.

Przedmioty objęte zastawem powinny być zbywalne i nie mogą mieć wartości znacznie większej od sumy długów wynikających z czynszu oraz dodatkowych świadczeń.

W tym miejscu warto wskazać, że ustawowe prawo zastawu rozciąga się nie tylko na ruchomości wniesione przez najemcę, lecz także na ruchomości wniesione przez jego członków rodziny, którzy mieszkają razem z nim. Kim są zatem członkowie rodziny? W rozumieniu tego przepisu, członkami rodziny są osoby związane z najemcą formalnie lub więzami krwi, ale także jego partner.

Za członków rodziny nie może być jednak uznana grupa osób wspólnie wynajmująca mieszkanie, czyli współlokatorów.

Ruchomości niepodlegające zajęciu

Jak już ustaliliśmy, wynajmujący może skorzystać z ustawowego prawa zastawu, jeśli zostaną spełnione wspomniane wcześniej trzy przesłanki. Jednak trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie przedmioty wniesione przez najemcę zajęciu. Zatem jakie przedmioty nie mogą zostać zajęte? Z wyjaśnieniem śpieszy nam art. 829 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, zajęciu nie podlegają:

 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla najemcy i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla niego i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że ich wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla najemcy i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla najemcy i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia najemcy i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów (warto zwrócić uwagę, że przepis ten aktualnie zupełnie nie ma zastosowania w realiach);
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej najemcy oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u najemcy pobierającego stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u nieotrzymującego stałej płacy lub prowadzącego działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla najemcy mają znaczną wartość użytkową;
 • produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych;
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność najemcy lub członków jego rodziny.

W jaki sposób można skorzystać z zastawu

Ustawowe prawo zastawu na rzeczy ruchomej lub udziale w niej, której najemca jest właścicielem lub współwłaścicielem, wniesionej do przedmiotu najmu, powstaje z chwilą wymagalności wierzytelności wynajmującego o zapłatę czynszu lub świadczeń dodatkowych. Natomiast wygasa wraz z usunięciem rzeczy objętych zastawem z przedmiotu najmu bądź spłatą zaległości. Co ważne, zastaw nie wygasa wraz z wygaśnięciem umowy najmu a dopiero z chwilą spłaty należności.

Aby powstało prawo zastawu, wynajmujący nie musi składać żadnych oświadczeń lub dokonywać wpisów czy dążyć do wydania mu rzeczy przez najemcę. Jednakże, aby móc zaspokoić się z zatrzymanych ruchomości, musi on w pierwszej kolejności wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę przeciwko najemcy. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego na jego rzecz dochodzonej należność wraz z nadaną klauzulą wykonalności (tytuł wykonawczy) od najemcy, właściciel nieruchomości może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

We wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika należy wskazać składniki majątku z jakiego ma zostać przeprowadzona egzekucja, w szczególności należy wskazać o zajętych ruchomościach. Bardzo często najemca żadnym majątkiem nie dysponuje, więc zajęte ruchomości mogą być jedyną szansą na skuteczną egzekucję.

Komornik sądowy przeprowadza egzekucję z ruchomości poprzez ich sprzedaż w drodze licytacji publicznej, a za zgodą dłużnika z wolnej ręki. Jeżeli licytacja publiczna nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania. Cena wywołania wynosi zaś trzy czwarte wartości szacunkowej licytowanych przedmiotów. W przypadku przejęcia ruchomości przez właściciela, na poczet jego wierzytelności zostanie zaliczona równowartość ceny wywołania.

Podsumowanie

Nie ulega zatem wątpliwości, że skorzystanie przez wynajmującego uprawnienia jakim jest ustawowe prawo zastawu nastręcza wiele trudności i podlega wielu ograniczeniom. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach zajęte ruchomości mogą stanowić jedyne mienie najemcy pozwalające na chociażby częściowe pokrycie jego zadłużenia. Dlatego też warto być świadomym, że takie uprawnienie istnieje i skorzystać z niego we właściwym czasie.

Wskazuję, że treści przedstawione w artykule nie są poradą prawną. Z uwagi na zmiany przepisów prawnych jak i orzecznictwa, ich aktualność może ulegać zmianie. 

 

Autor: Izabella Oleksiak — aplikantka radcowska

Autorka bloga www.poprawniczemu.com 

 

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie

Wakacje czas zacząć!

0
Wakacje czas zacząć! Uczniowie i nauczyciele uroczyście świętowali dziś 21 czerwca zakończenie roku szkolnego 2023/2024.   Wszystkie szkoły w Mławie i na terenie naszego powiatu...

Uwaga na burze z gradem

0
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, od 21 czerwca od godziny 22:00 do 22 czerwca do...

Darmowe seanse w Kinie Kosmos

0
W Kinie Kosmos w Mławie w najbliższy weekend zaplanowano darmowe seanse filmu pt. "LORET. LEŚNIK Z CHARAKTEREM". Obraz filmowy został zrealizowany w ramach obchodów 100-lecia...

Dublety na wyjeździe i u siebie. Zagrożona Konopianka

0
Pierwotnie ligę okręgową miał opuścić tylko jeden, najgorszy w zestawieniu zespół. Jednak sytuacja w wyższych szczeblach rozgrywkowych może sprawić, że liczba spadkowiczów ulegnie zwiększeniu. W...
 • Dom z reprezentacyjnym ogrodem w Szydłowie
  Dom z reprezentacyjnym ogrodem w Szydłowie
  Cena: 1 200 000 zł  / Miejscowość: Szydłowo  / Kategoria:
 • Przytulne i dwustronne M3 z dwoma balkonami
  Przytulne i dwustronne M3 z dwoma balkonami
  Cena: 420 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Lokal użytkowy ul. Zacisze
  Lokal użytkowy ul. Zacisze
  Cena: 150 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

„Wakacje z WOT” w 5 Mazowieckiej Brygadzie

0
Ruszają "Wakacje z WOT" w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Pierwsza tura szkolenia podstawowego i wyrównawczego rozpoczyna się w najbliższą sobotę - 22 czerwca. "Wakacje...

Kontrole przejść w Mławie nowoczesnym systemem kamer

5
Mławska policja kontrolowała przejścia dla pieszych z wykorzystaniem mobilnego systemu kamer ICam. W ciągu kilku godzin ujawniono 20 różnych wykroczeń. Kontrole przejść w Mławie nowoczesnym...

Za to przewinienie 25-latkowi grozi długoletnie więzienie

0
25-letni mieszkaniec powiatu mławskiego miał cztery sądowe zakazy kierowania pojazdami. Grozi mu wysoka grzywna oraz wieloletnia kara pozbawienia wolności, ale dopiero po tym jak...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Osiedle Naturalnie I w Mławie – komfort i estetyka na wyciągnięcie ręki [SPONSOROWANE]

0
Osiedle Naturalnie I w Mławie to nowa inwestycja firmy Novdom, która przyciąga uwagę swoją nowoczesną architekturą i starannie zaprojektowanymi przestrzeniami. To miejsce, gdzie można...

Dziecko traciło przytomność. Policyjna eskorta do szpitala

6
Chłopiec tracił przytomność. Policyjna eskorta chorego dziecka do szpitala. Policjanci z mławskiego wydziału ruchu drogowego eskortowali audi, którym rodzice wieźli do szpitala w Ciechanowie...

100-lecie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Dwukoły

0
Nadleśnictwo Dwukoły zorganizowało obchody setnej rocznicy utworzenia Lasów Państwowych. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie-Osadzie. 100-lecie Lasów...

Rezerwy nie dały rady. Awans uciekł w ostatniej kolejce

1
Dobiegł końca sezon na A-klasowych boiskach. Niestety rezerwom Mławianki nie udało zrealizować ambitnego celu jakim był awans do ligi okręgowej. W ostatnim meczu polegli...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx