Mławskie starostwo zachęca do założenia Koła Gospodyń Wiejskich. Kto pierwszy, ten lepszy

0
822
Święto ziemniaka w Strzegowie w 2017 roku/fot. archiwum Nasza Mława
- REKLAMA -

Koła Gospodyń Wiejskich działają od ponad 150 lat. Od niedawna obowiązują je jednak nowe zasady. W jednej wsi może istnieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo. Aktualnie na terenie powiatu mławskiego istnieją zaledwie 3 koła gospodyń. Jest zatem duża szansa na założenie nowego koła.

- REKLAMA -

Według nowych zasad, ustalonych w tym roku, Koła Gospodyń Wiejskich mają być społecznymi organizacjami mieszkańców wsi działających na rzecz swojego środowiska. Koło może założyć 10 osób i musi być ono wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGW będzie mogło zarabiać i otrzymywać dotacje

Majątek koła gospodyń wiejskich, które zostaną zarejestrowane, może powstawać ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.
Co ważne, dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie koła.

Kto pierwszy, ten lepszy 

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. W praktyce oznacza to, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów w niej przewidzianych. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie np. stowarzyszeń.

Aktualnie na terenie powiatu mławskiego istnieją zaledwie 3 koła gospodyń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – ale nadal widnieją jako stowarzyszenia.
Istniejące koła w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy mają prawo pierwszeństwa przy wpisaniu do  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR, przed kołami, które dopiero co miałyby zostać utworzone.
Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie wystąpią o wpis do Krajowego Rejestru KGW, wówczas będą mogły dalej działać, jednak na podstawie dotychczasowych przepisów. Nie skorzystają natomiast z przywilejów nowej ustawy.

 

 

KOMENTARZE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasza Mława, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię

Powiadomienia są wysyłane na podany adres email.
Adres email nie jest widoczny dla innych użytkowników.
Nie wysyłamy niechcianych wiadomości.
Jednym kliknięciem możesz zrezygnować z subskrybcji