poniedziałek, 04 grudnia 2023
naszamlawa.plWażneJak budują mławską "siódemkę"? Zobacz FILM
- REKLAMA -
 • Budynek handlowo-usługowy przy trasie E7, Żurominek
  Budynek handlowo-usługowy przy trasie E7, Żurominek
  Cena: 415 000 zł  / Miejscowość: Żurominek  / Kategoria:
 • Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Cena: 630 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Gotowy do zamieszkania dom parterowy w Mławie
  Gotowy do zamieszkania dom parterowy w Mławie
  Cena: 580 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Zielone Tarasy
  Dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Zielone Tarasy
  Cena: 450 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Przestronny dom na sprzedaż - świetna lokalizacja!
  Przestronny dom na sprzedaż - świetna lokalizacja!
  Cena: 518 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Cena: 483 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Gospodarstwo rolne+dom+budynki+ziemia 11,29 ha
  Gospodarstwo rolne+dom+budynki+ziemia 11,29 ha
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Łaszewo  / Kategoria:
 • Nowy dom jedorodzinny w doskonałej lokalizacji
  Nowy dom jedorodzinny w doskonałej lokalizacji
  Cena: 395 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
  Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
  Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Działdowo  / Kategoria:
 • Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom w ścisłym centrum Mławy
  Dom w ścisłym centrum Mławy
  Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • 2 pokoje, taras, miejsce postojowe - ul. Wysoka
  2 pokoje, taras, miejsce postojowe - ul. Wysoka
  Cena: 2 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Jak budują mławską „siódemkę”? Zobacz FILM

-

Postęp prac przy nowej „siódemce” na odcinku Mława – Strzegowo można zobaczyć na filmach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- R E K L A M A -

Oto kilka FILMÓW nakręconych w ostatnim czasie.

17.12.2019 Obiekt WD-29.3 Betonowanie ławy fundamentowej podpora P-2

12.12.2019 Betonowanie podpory P-2 na obiekcie WD-22.7.

03.12.2019 Roboty mostowe obiekt WD-29.3

25.11.2019 Roboty ziemne przy podporze P-3 obiekt 22.7

19.11.2019 Objazd projektowanego obiektu WD -22.7

 

Oto dawka wiedzy o budowie odcinka S7 Mława – Strzegowo.

Początek projektowanego odcinka S7 przebiega zupełnie nowym śladem, tj. istniejący przebieg DK7 nie jest wykorzystywany pod budowę S7. Początek drogi zlokalizowany jest w km około 13+967,76 (gdzie dowiązuje się do projektowanego w ciągu S7 odc. Napierki – Mława), natomiast koniec w km około 35+470,85 (gdzie łączy się z projektowanym w ciągu odc. Strzegowo – Pieńki) zgodnie z kilometrażem projektowanym. Powyższy odcinek stanowi fragment zadania inwestycyjnego dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Rabka – granica państwa, w skład którego wchodzą również:

• Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki – Mława km około 00+000,00 – km około 13+967,76,
• Droga ekspresowa S7 na odcinku Strzegowo – Pieńki km około 35+470,85 – km około 57+461,63,
• Droga ekspresowa S7 na odcinku Pieńki – Płońsk km około 57+461,63 – km około 71+213,82.

Przedmiotowy odcinek Mława – Strzegowo zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim, na terenach gmin: Szydłowo, miasto Mława, Wiśniewo, Stupsk, Strzegowo.

Przebieg drogi
Przebieg planowanego przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z istniejącą drogą krajową nr 7 Gdańsk – Warszawa, która jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały kraj w kierunku północ – południe. Obecnie nie spełnia ona kryteriów technicznych do prowadzenia tak dużego i zróżnicowanego ruchu.
Na odcinku około 40 km pomiędzy miejscowością Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna, a miejscowością Unierzyż w gminie Strzegowo projektowana trasa S7 poprowadzona jest w nowym korytarzu. Istniejąca droga DK7 na tym odcinku po modernizacji pozostaje w dotychczasowym śladzie, jako droga zbiorcza. Nowa droga S7 zaprojektowana jest po stronie wschodniej istniejącej drogi za wyjątkiem Strzegowa, gdzie poprowadzona jest po stronie zachodniej. Odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do miejscowości Kuklin oraz odcinek pomiędzy miejscowością Unierzyż, a południową granicą opracowania wykorzystują ślad istniejącej drogi. Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łuków lub korektę położenia istniejącej jezdni. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej.

Położenie obejść miejscowości w stosunku do istniejącej DK7:
• Wiśniewo, Stare Kosiny, Żurominek – gm. Wiśniewo – strona wschodnia,
• Dalnia – Mdzewo – gm. Strzegowo – strona wschodnia,
• Strzegowo – Unierzyż- gm. Strzegowo – strona zachodnia.
Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7
• klasa drogi – S,
• prędkość projektowa – 100 km/h,
• nośność 11,5 t/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• dwie jezdnie o szerokości po 7,0m,
• pas rozdziału o szerokości 12,0m,
• obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
• jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.

Węzły drogowe
• Węzeł Wyplot,
• Węzeł Mława Południe,
• Węzeł Żurominek,
• Węzeł Strzegowo Północ.

Obsługa terenów przyległych
Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S7 – na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe. Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:
• zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową,
• lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S7,
• gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk.

Planowanym terminem zakończenia przedmiotowej inwestycji jest 20.04.2021r. Spodziewanym efektem zrealizowania przedmiotowej inwestycji będą następujące korzyści:

• wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia ciężkości wypadków,
• odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy istniejącej DK7,
• ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
• poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
• rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

Kontrakt ZRID został podzielony na dwa Zadania: Zadanie I oraz Zadanie II.
W ramach Zadania I zaplanowano budowę i przebudowę następujących elementów

• trasy zasadniczej drogi krajowej nr 7 ok km 240+000 do km 240+574,88,
• budowa części węzła „Wyplot” (typu WB),
• tras dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe wraz ze zjazdami,
• budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową E65,
• infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
• kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych),
• oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.:bariery ochronne,
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
• pasów zieleni ochronnej,
• kanał technologiczny wzdłuż całej trasy,
• rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów.

W ramach Zadania II zaplanowano budowę i przebudowę następujących elementów:

• trasy zasadniczej drogi ekspresowej na odcinku od km 14+067,47 do km 35+490,83 o dł. 21 403,40 m.,
• węzłów drogowych:
1. Węzeł „Mława Południe” (typu WB – dawniej węzeł Modła),
2. Węzeł „Żurominek” (typu WB),
3. Węzeł „Strzegowo Północ” (typu WB),
• tras dróg poprzecznych,
• tras dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe wraz ze zjazdami,
• przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
• obiektów inżynierskich: wiadukty, estakady w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty drogowe w ciągu dróg poprzecznych ,
• pasów zieleni ochronnej,
• urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne wraz z rezerwą terenu pod przyszłościową budowę ekranów, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń,
• infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
• kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych),
• systemy zarządzania ruchem,
• oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej,
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
• pasów zieleni ochronnej,
• kanał technologiczny wzdłuż całej trasy,
• rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów.

 

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
3 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
aw66
aw66
3 lat temu

Dziękuję na razie za informację. Niedługo przyjadę znowu ( bywam tu często w okolicach Mławy) to sam sprawdzę postęp robót.
Przy okazji życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

aw66
aw66
3 lat temu

Na stronie budowy S7 np. Mława -Strzegowo przebieg drogi to taki mało dokładny rysunek schematyczny z licznymi błędami lokalizacyjnymi. Kiedy będzie umieszczony w miarę dokładny rysunek ze zjazdami, przejazdami ,węzłami itp. ?

lekarz

Wyciekły dane 12 tys. pacjentów. Sprawdź, czy Twoje!

0
Wyciekły dane aż 12 tysięcy pacjentów z ALAB Laboratoria. Sprawcy cyberataku, czyli hakerzy z grupy “RA World” grożą, że upublicznią je w cieci po...
tankowanie

Benzynowa rewolucja. Nie wszyscy zatankują

0
Benzynowa rewolucja. Już za niecały miesiąc dokładnie z końcem roku 2023 benzynę 95 (E5) zastąpi benzyna E10. Problemy z tankowaniem będą mieć właściciele starszych...

De Luxe Team najlepszy. Triumf na jubileusz

0
W przeszłości Mławska Hala Sportowa była prawdziwym domem dla siatkarskich amatorów. Wszyscy mamy jeszcze w pamięci pojedynki w ramach Powiatowej Ligi Amatorów Siatkówki. W...

Pani Aniela Staszewska obchodziła 100. urodziny

0
Jubileusz 100. urodzin 29 listopada 2023 r. obchodziła Pani Aniela Staszewska z Wróblewa w Gminie Radzanów. Mieszkanka gminy Radzanów miała w dniu urodzin niezwykłych...
 • Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Cena: 630 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Cena: 483 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Mławianka oddała oszustom wszystkie pieniądze i biżuterię

1
76-letnia mieszkanka Mławy oddała oszustom wszystkie pieniądze i biżuterię. Straciła ponad 40 tysięcy złotych. Podała także oszustom swoje szczegółowe dane osobowe.   Mławianka oddała oszustom wszystkie...

Lodowisko w budowie [ZDJĘCIA]

2
Trwają prace nad budową lodowiska w Mławie. Kryty obiekt ma powstać jeszcze w grudniu i będzie czynny sezonowo.    Mławianie z niecierpliwością czekają na lodowisko w...

Mławski ogród świateł [FILM I ZDJĘCIA]

2
Mławski ogród świateł już działa. W parku miejskim w Mławie 1 grudnia o godzinie 16 rozbłysły światła na ozdobnych instalacjach w różnych kształtach.    Mławski ogród...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Intensywne opady śniegu. Zacznie się w piątek

0
Uwaga. Intensywne opady śniegu. Zacznie się w piątek. Miejscami ma spaść nawet pół metra śniegu. Najwięcej popada w Karpatach nawet 40-50 cm śniegu. Porządnie...

Nową drogą z Mławy już można dojechać do siódemki

3
Aleją św. Wojciecha już można dojechać do samej siódemki, czyli od ulicy Kościuszki do starej drogi krajowej. Pierwszy przejazd zaplanowano w piątek 1 grudnia...

Nauczyciele też mają prawo do tego urlopu

0
Nauczyciele też mają prawo do tego urlopu. Chodzi o wolne z pracy z powodu tzw., siły wyższej. Nauczyciele (od kwietnia 2023 r.) mają prawo...

Groźne Somsiady. Mistrz z porażką.

0
W minionym sezonie reprezentanci Jokera sięgnęli po mistrzostwo Dan-Bud Amatorskiej Ligi Futsalu. Tegoroczną edycję ligi zaczęli od wysokiego zwycięstwa. Jednak już w kolejnym pojedynku...
- REKLAMA -
3
0
Przejdź do komentarzyx