środa, 12 czerwca 2024
naszamlawa.plWiadomościZa czym kolejka ta stoi? Mławianie nawet w nocy „okupowali” ratusz
- REKLAMA -
 • Do wynajęcia lokal użytkowy 152m2 na OKM
  Do wynajęcia lokal użytkowy 152m2 na OKM
  Cena: 2 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Nowocześnie wykończony 3-pokojowy apartament
  Nowocześnie wykończony 3-pokojowy apartament
  Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działka inwestycyjna k. Mławy, pow. 2,22 ha
  Działka inwestycyjna k. Mławy, pow. 2,22 ha
  Cena: 450 000 zł  / Miejscowość: Turza Mała  / Kategoria:
 • Dom w stanie surowym otwartym, Szydłowo!
  Dom w stanie surowym otwartym, Szydłowo!
  Cena: 298 000 zł  / Miejscowość: Szydłowo  / Kategoria:
 • Dom w stanie surowym otwartym, Szydłowo
  Dom w stanie surowym otwartym, Szydłowo
  Cena: 298 000 zł  / Miejscowość: Szydłowo  / Kategoria:
 • Las w Uniszkach Zawadzkich p. 3,1027 ha
  Las w Uniszkach Zawadzkich p. 3,1027 ha
  Cena: 160 000 zł  / Miejscowość: Uniszki Zawadzkie  / Kategoria:
 • Przestronny trzykondygnacyjny dom w Mławie
  Przestronny trzykondygnacyjny dom w Mławie
  Cena: 650 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Teren 3,1929 ha w dzielnicy przemysłowej Ciechanowa
  Teren 3,1929 ha w dzielnicy przemysłowej Ciechanowa
  Cena: 3 672 000 zł  / Miejscowość: Ciechanów  / Kategoria:
 • Dom idealny dla dwóch rodzin - Uniszki Zawadzkie
  Dom idealny dla dwóch rodzin - Uniszki Zawadzkie
  Cena: 298 000 zł  / Miejscowość: Uniszki Zawadzkie  / Kategoria:
 • Atrakcyjna posiadłość 2,25 ha k. Strzegowa
  Atrakcyjna posiadłość 2,25 ha k. Strzegowa
  Cena: 890 000 zł  / Miejscowość: Dalnia  / Kategoria:
 • Efektowne mieszkanie na nowym osiedlu w Mławie
  Efektowne mieszkanie na nowym osiedlu w Mławie
  Cena: 470 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Do wynajęcia czteropokojowe mieszkanie w Mławie
  Do wynajęcia czteropokojowe mieszkanie w Mławie
  Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Za czym kolejka ta stoi? Mławianie nawet w nocy „okupowali” ratusz

-

Takim powodzeniem cieszy się program dofinansowania na wymianę pieców. Mieszkańcy z wnioskami czekają już od poniedziałku, chociaż dopiero dziś (3 kwietnia) urząd zaczął je przyjmować.

- R E K L A M A -

Mieszkańcy naszego miasta mogą ubiegać się o 100 proc. wartości nowego pieca (nie więcej niż 6 000 zł), dofinansowanie budowy przyłącza gazowego, a także – opcjonalnie – dotację na zakup i montaż pompy ciepła (do 10 000 zł).

Dziś rusza nabór wniosków w ramach trzeciej edycji przyznawania dotacji celowych na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na te zasilane gazem, olejem opałowym lub na pompę ciepła. W latach poprzednich akcja pozwoliła dofinansowywać wymianę ogółem 138 pieców węglowych (63 w 2017 r. i 75 w 2018 r.) na urządzenia proekologiczne. Łączna powierzchnia budynków, w których wymieniono urządzenia grzewcze korzystając z dotacji Miasta Mława, wyniosła 16 087 m kw. (7214 m kw. w 2017 r. i 8873 m kw. w 2018 r.).

– Dotychczas samorząd Mławy przeznaczył z budżetu miasta na ten cel łącznie prawie 810 000 zł (w 2017 r. – 368 160,47 zł, w 2018 r. – 441 345,85 zł) . Nie wszyscy chętni „załapali się” na dofinansowanie, np. w 2018 roku do ratusza wpłynęło 131 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 75 osób – informują urzędnicy.

W tegorocznym budżecie na dotacje celowe wymiany pieców zarezerwowano 350 000 zł.  W pierwszej kolejności zapewni ona realizację 10 wniosków, które pozostały jeszcze z ubiegłego roku. Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania i otrzymać dotację celową, proszone są o składanie wniosków w kancelarii Urzędu Miasta Mława od 3 kwietnia do 30 listopada br. w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców);
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju (własność, współwłasność lub wskazanie rodzaju innego tytułu prawnego – zależnie od sytuacji);
 • Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na modernizację kotłowni (wypełnia każdy współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek, który nie jest Wnioskodawcą, tzn. nie podpisał wniosku o dotację celową);
 • Szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła;
 • Kopia dokonanego zgłoszenia planowanych prac lub kopia otrzymanego pozwolenia na budowę (o ile są wymagane przez prawo budowlane);
 • Kopie umów/rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła (w sytuacji, gdy istnieje przyłącze gazowe do nieruchomości, której dotyczy wniosek i gaz jest używany, Wnioskodawca załącza do wniosku kopie 2 faktur lub faktur proforma z ostatniego roku kalendarzowego, w tym 1 faktury z okresu zimowego i 1 faktury z okresu letniego);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku współwłasności nieruchomości każdy wnioskodawca/współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek wypełnia odrębne oświadczenie we własnym imieniu);
 • Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nieprowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nieprowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek;
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w latach 2017-2019 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami);
 • Informacja o numerze rachunku bankowego (wraz z nazwą banku), który Wnioskodawca wskazuje do celów przekazania dotacji celowej w przypadku jej udzielenia (informacja może być złożona także w terminie późniejszym, ale przed dniem zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku).

Informacje dodatkowe:

 • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
 • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli (pkt.3).
 • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby
 • Wnioskodawca/pełnomocnik pozostał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
 • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje, do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji. Jeżeli zakres modernizacji jest szerszy, np. wymianie podlega wewnętrzna instalacja (nie podlega finansowaniu/dofinansowaniu  dotacją celową), to nie ma przeszkód, aby prace dotyczące wewnętrznej instalacji były prowadzone przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji).
 • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według  kolejności ich złożenia, z tym że jako pierwsze zostaną rozpatrzone niezrealizowane wnioski złożone w roku 2018 (przed dniem 14.09.2018), a w następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone w roku 2019 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).
  Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można je otrzymać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pokój 17 i 18).

 
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Środowiska – pokój 17 i 18

Numer telefonu: 23/654 32 96 wew. 300 i 302

 

- R E K L A M A -
SourceUMM
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
6 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
dziadek
dziadek
5 lat temu

A dlaczego nasz wspaniałomyślny Urząd nie daje dofinansowania na pellet? Przecież to też ekologia…

sąsiad
sąsiad
5 lat temu

Nie wiem czy ktoś sobie zdaje sprawę ze tegoroczna grupa wnioskodawców to ludzie z pewnej wspólnoty mieszkaniowej, której nadzór budowlany wydał zakaz palenia w piecach węglowych. Gaz został tam założony na cito. I to bedxie jedyne możliwe ogrzewanie tych ludzi. Wiec koszt przeróbki instalacji drogi, a do tego piec myślę że to jednak w tej chwili złożyli najbiedniejszych bo nie każdego jest tak postawiony pod murem jak jak ci ludzie dlatego z taką determinacja stali w kolejce o dotacje.

Ktoś
Ktoś
5 lat temu

„Najbiedniejsi” dostaną za darmo znowu,tak jak dostają mieszkania itp.. A normalny człowiek na taki piec musi zapracować 🙂

czytelniczka
czytelniczka
Odpowiedź do  Ktoś
5 lat temu

Nie, może stanąć w kolejce tak jak najbiedniejsi. I stać 2 doby. Tak jak oni to robią. Dotacje na piece są dla wszystkich.

Junker
Junker
5 lat temu

W Mławie klienci w niemieckim sklepie mało brakowało a by się pozabijali za karpia po 10 zł. Tymczasem w sąsiednim sklepiku karp tańszy o kilka złotych i nie ma chętnych. Za dofinansowaniem do pieca lub pompy ciepła ludzie stoją trzy dni w kolejce nie zdając sobie sprawy że po zainstalowaniu tych urządzeń wydatki za ogrzewanie wrosną im kilkakrotnie. To filozofia typowa dla „moherowych ekonomistów”.

Jotka
Jotka
Odpowiedź do  Junker
5 lat temu

Moherowa nie jestem, piec wymienilam dzieki dotacji w tamtym roku i okazalo sie, ze opalanie gazem wyniislo mbiectaniej jak węglem. W domu mam 21 stopni i jestem bardzo zadowolona 🙂

Setki mieszkańców pobiegło ulicami Mławy [ZDJĘCIA]

0
Setki najmłodszych mieszkańców miasta uczestniczyło we wtorek na mławskim rynku w 11 odsłonie biegu ulicznego im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza.  Setki mieszkańców pobiegło ulicami Mławy 11...

Ruszyła budowa plaży nad Zalewem Ruda

4
Ruszyła budowa plaży nad Zalewem Ruda. Dowiedzieliśmy się, że prace rozpoczęto z inicjatywy mławskiego samorządu. Powstanie miejsce do kąpieli z ratownikami, którzy będą zatrudnieni...

Nasi biegacze bez zadyszki. Podium w Szulmierzu

0
Impreza o nazwie Leśna Zadyszka organizowana w Szulmierzu doczekała się już dziewiątej edycji. Tradycyjnie biegacze mieli do wyboru dwa odcinki o długości 5 lub...

Informacje z Mazowsza 63 [SPONSOROWANE]

0
W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego "Informacje z Mazowsza" mówimy m.in. o pięćdziesięciu latach chirurgii dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, otwarciu północnej...
 • Las w Uniszkach Zawadzkich p. 3,1027 ha
  Las w Uniszkach Zawadzkich p. 3,1027 ha
  Cena: 160 000 zł  / Miejscowość: Uniszki Zawadzkie  / Kategoria:
 • Atrakcyjna posiadłość 2,25 ha k. Strzegowa
  Atrakcyjna posiadłość 2,25 ha k. Strzegowa
  Cena: 890 000 zł  / Miejscowość: Dalnia  / Kategoria:
 • Dom idealny dla dwóch rodzin - Uniszki Zawadzkie
  Dom idealny dla dwóch rodzin - Uniszki Zawadzkie
  Cena: 298 000 zł  / Miejscowość: Uniszki Zawadzkie  / Kategoria:

Rezerwy znowu zwycięskie. W sobotę czekamy na awans

4
Rezerwy Mławianki wróciły na zwycięską ścieżkę. To sprawia, że kwestia awansu naszej „dwójki” do okręgówki rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Jeśli podopieczni Piotra Króla...
praca

Dyżury telefoniczne ZUS w czerwcu

0
Dyżury telefoniczne ZUS w czerwcu 2024 roku. Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą skorzystać z porad ekspertów z ZUS podczas dyżurów telefonicznych zorganizowanych w czerwcu. Sprawdź,...

Kierowcy tracili prawko i otrzymywali surowe mandaty

0
Kierujący muszą się liczyć z tym, że patrole mławskiej grupy SPEED, mają pod szczególnym nadzorem miejsca zagrożone przekraczaniem prędkości, zgłoszone przez użytkowników Krajowej Mapy...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Twórcy powitali lato [ZDJĘCIA]

0
Mławscy twórcy zrzeszeni w Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w niedzielę 9 czerwca powitali lato na imprezie integracyjnej w Podkrajewie.  Twórcy powitali lato Powitanie lata stało...

Jest utrzymanie, Mławianka zostaje w trzeciej lidze

53
Dramatyczny finisz wyłonił ostatniego spadkowicza. Trzecią ligę opuszcza Olimpia Zambrów, mimo że w ostatnim meczu pokonała wysoko wysoko notowaną Lechię Tomaszów Mazowiecki. Mławianka obroniła...

Frekwencja wyborcza z godziny 17

0
Frekwencja podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce do godziny 17:00 wyniosła 28,20 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Województwo mazowieckie Frekwencja do godziny 17 31,65% Liczba kart...

Luksusowe wakacje – czy warto zainwestować w komfort? [SPONSOROWANE]

0
Czym są ekskluzywne wakacje? Choć wielu urlopowiczów może różnie interpretować ten termin to dla wielu luksusowy urlop kojarzy się z pięciogwiazdkowym, nowoczesnym hotelem z...
- REKLAMA -
6
0
Przejdź do komentarzyx