wtorek, 16 kwietnia 2024
naszamlawa.plWażnePrzy zamkniętych drzwiach też wydział komunikacji
- REKLAMA -
 • Komfortowy lokal 238 m2, na największym osiedlu w centrum Mławy !!!
  Komfortowy lokal 238 m2, na największym osiedlu w centrum Mławy !!!
  Cena: 6 900 zł do negocjacji  / Miejscowość: Mława  /…
 • Działki pod zalesienie - łącznie 1,2196 ha - Strzałkowo
  Działki pod zalesienie - łącznie 1,2196 ha - Strzałkowo
  Cena: 51 200 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Cena: 3 100 000 zł  / Miejscowość: Żuromin  / Kategoria:
 • M3 w samym sercu Mławy, ul. Płocka
  M3 w samym sercu Mławy, ul. Płocka
  Cena: 310 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Cena: 630 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • M-4 na Os. Książąt Mazowieckich, I piętro
  M-4 na Os. Książąt Mazowieckich, I piętro
  Cena: 362 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Grunt orny 8000 m2 w Strzałkowie, gm. Stupsk
  Grunt orny 8000 m2 w Strzałkowie, gm. Stupsk
  Cena: 37 600 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Nieruchomość gruntowa 0,8881 ha - Strzałkowo
  Nieruchomość gruntowa 0,8881 ha - Strzałkowo
  Cena: 37 300 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Działka rolna 1,7933 ha - Strzałkowo, gm. Stupsk
  Działka rolna 1,7933 ha - Strzałkowo, gm. Stupsk
  Cena: 75 300 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Grunt rolny 1,08 ha w Strzałkowie
  Grunt rolny 1,08 ha w Strzałkowie
  Cena: 49 600 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
  Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
  Cena: 158 000 zł  / Miejscowość: Wyszyny Kościelne  / Kategoria:

Przy zamkniętych drzwiach też wydział komunikacji

-

Informowaliśmy, że Starostwo Powiatowe w Mławie dołączyło do instytucji, których praca odbywać się będzie przy zamkniętych drzwiach dla interesantów. W związku z pytaniami ponownie informujemy, że podobnie będzie się to odbywać w placówkach podległych, jak wydział komunikacji. Tam też całkowicie wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów. 

- R E K L A M A -

W dobie koronawirusa w mławskim starostwie całkowicie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa klientów od 16 do 27 marca br. Od poniedziałku wizyty nie można złożyć w siedzibie głównej przy ul. Reymonta, w wydziale komunikacji przy ul. Wyspiańskiego oraz w wydziale geodezji przy ul. Stary Rynek. Decyzja zapadła w niedzielę 15 marca podczas posiedzenia nadzwyczajnego.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE z 15 marca 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie, w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Mławski wprowadza ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe Mławie.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. całkowicie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:

Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Szczegóły pracy Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. reguluje Zarządzenie Starosty Mławskiego wydane w dniu 15.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

W zależności od sytuacji panującej w kraju czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

Podpisano: STAROSTA MŁAWSKI, Jerzy Rakowski

 

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020 r. 

W sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

1
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) oraz   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS – CoV- 2 (Dz. U. z 2020 poz. 325), zarządzam co następuję:

1.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa                       SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. wprowadzam ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego                         w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:
Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                 i Kartograficznej.
Zasady korzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną uregulowane w odrębnym komunikacie.
Poradnictwo konsumenckie świadczone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie odbywało się wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefon 23 655 29 01, pocztę elektroniczną: [email protected] każdy poniedziałek                  i czwartek.
Upoważniam Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie do wydawania komunikatów w zakresie rodzajów spraw, jakie będzie można załatwić poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, E-PUAP, stronę internetową https://obywatel.gov.pl, w okresie o którym mowa w ust. 1.
Wprowadzam kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie poprzez ograniczenie liczby osób (klientów), które mogą jednocześnie przebywać w danym budynku Starostwa Powiatowego w Mławie.
2
Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie będzie odbywała się wyłącznie poprzez:
Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Mławie /powiatmlawski/SkrytkaESP
Pocztę elektroniczną: [email protected]
Pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres:
Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Stanisława Władysława Reymonta 6, 06-500 Mława,
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,
Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława.
Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powinno następować bezpośrednio na podane numery kont bankowych w zależności od rodzaju sprawy:
Główne konto bankowe Starostwa: 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149
Konto dotyczące wieczystego użytkowania gruntów: 17 1020 1592 0000 2402 0262 7206
Konto dotyczące obsługi finansowej Zasobu Gospodarki Geodezyjnej                                  i Kartograficznej  22 1020 1592 0000 2202 0262 7214
Konto dotyczące opłaty ewidencyjnej: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
Konto dotyczące opłaty skarbowej: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
Konto sum depozytowych: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
W wyjątkowych przypadkach (dotyczy spraw nagłych, wymagających natychmiastowego załatwienia) należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty                         w Starostwie Powiatowym w Mławie:
Wydział Komunikacji 23 655 29 16;
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 23 655 26 64;
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 23 655 25 41;
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska:
Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji – 23 655  29 09;

Dział Rolnictwa i Środowiska – 23 655 29 05;

Pozostałe Wydziały Starostwa – Sekretariat 23 655 29 00 lub 23 654 34 09.
3
Wykonie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

4
W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r.

Podpisano: STAROSTA MŁAWSKI, Jerzy Rakowski

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie

Porośnięte bluszczem, trawą, zielone przez cały rok

2
Zielone przystanki w Mławie? To już się dzieje. Porośnięte bluszczem, trawą, zielone przez cały rok, wyglądające jak altany przystanki, staną na Starym Rynku i...

Mławianka ma lepsze rezerwy. Wieczfnianka na sześć

0
Niezwykle ważne zwycięstwo w kontekście walki o podium odnieśli reprezentanci drugiej ekipy Mławianki. Na boisku w Ostrołęce wykazali swoją wyższość nad „dwójką” tamtejszej Narwii....

Marika na podium trzy razy z rzędu

0
Młoda lekkoatletka z Mławy, Marika Zembrzuska Kozieł, uczennica 5 klasy szkoły katolickiej, po raz trzeci z rzędu zdobyła mistrzostwo powiatu mławskiego w biegu przełajowym....

Motorowerzysta bez kasku i na podwójnym gazie

0
27-letni kierowca motoroweru bez kasku, nietrzeźwy (miał ponad 1,6 promila alkoholu) stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się na drodze Kowalewsko — Dąbrowa. Przeżył....
 • Grunt orny 8000 m2 w Strzałkowie, gm. Stupsk
  Grunt orny 8000 m2 w Strzałkowie, gm. Stupsk
  Cena: 37 600 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Cena: 630 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działki pod zalesienie - łącznie 1,2196 ha - Strzałkowo
  Działki pod zalesienie - łącznie 1,2196 ha - Strzałkowo
  Cena: 51 200 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:

Wypadek ciężarówki na S7

0
Mławska policja informuje o utrudnieniach w ruchu na S7 w rejonie Prusocina. Chodzi o pas w kierunku Warszawy, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z...

Zmieni się przynajmniej jeden radny rady miasta Mława

5
Zmieni się przynajmniej jeden radny rady miasta Mława. W ostatnich wyborach do rady miasta Mława wybrano cały skład, ale już wiadomo, że nastąpi w...

Wiesława Palewska – Sowińska zaprosiła na wieczór pełen pasji

0
Wiesława Palewska – Sowińska — autorka tomiku wierszy wydanego przez Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej — zaprosiła 12 kwietnia do sali na dachu Miejskiego Domu...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Podejrzany bagaż. Kokaina na Dworcu Zachodnim

0
Podejrzany bagaż. Kokaina na dworcu. Akcja mazowieckiej KAS i policji przyniosła rezultaty. 1,6 kg kokainy znaleziono w walizce na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Podróżny...

Studenci i uczniowie mogą dorobić do renty rodzinnej

0
Studenci i uczniowie też mogą dorobić do renty rodzinnej. Od 1 marca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do...

Choroba się przedłuża? Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

0
Gdy choroba się przedłuża, a limit dni na chorobowym już wyczerpaliśmy, wówczas możemy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje osobie, która po wyczerpaniu zasiłku...

Zranił kolegę nożem, wpadł kiedy odwiedził go w szpitalu

0
Nożownik zatrzymany, gdy odwiedzał poszkodowanego w szpitalu. Zarzut uszkodzenia ciała usłyszał 26-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który zranił nożem kolegę. Mężczyzna został zatrzymany tej samej nocy,...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx