sobota, 11 marca 2023
naszamlawa.plWażnePrzy zamkniętych drzwiach też wydział komunikacji
- REKLAMA -
 • Dwupokojowe mieszkanie na partarze, pow. 47 m2
  Dwupokojowe mieszkanie na partarze, pow. 47 m2
  Cena: 255 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Lokal Użytkowy 88,19 m2, ŚWIETNA LOKALIZACJA!
  Lokal Użytkowy 88,19 m2, ŚWIETNA LOKALIZACJA!
  Cena: 1 950 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na OKM w Mławie
  Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na OKM w Mławie
  Cena: 255 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Działka rekreacyjna w Lidzbarku Welskim, MAZURY
  Działka rekreacyjna w Lidzbarku Welskim, MAZURY
  Cena: 38 000 zł  / Miejscowość: Lidzbark  / Kategoria: Nieruchomości
 • Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Cena: 9 500 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:…
 • Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Cena: 3 100 000 zł  / Miejscowość: Żuromin  / Kategoria:…
 • Działka budowlana 1230 m2 w obrębie Parcele Łomskie
  Działka budowlana 1230 m2 w obrębie Parcele Łomskie
  Cena: 139 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • M3 na OKM- atrakcyjna CENA!
  M3 na OKM- atrakcyjna CENA!
  Cena: 215 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Działka pod inwestycję w centrum Mławy
  Działka pod inwestycję w centrum Mławy
  Cena: 1 300 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:…
 • Działka z mpzp pod zabudowę mieszk. jednorodzinną
  Działka z mpzp pod zabudowę mieszk. jednorodzinną
  Cena: 195 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Teren pod inwestycję koło Mławy - 4,29 ha
  Teren pod inwestycję koło Mławy - 4,29 ha
  Cena: 1 200 000 zł  / Miejscowość: Stara Otocznia  /…
 • Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Cena: 920 000 zł  / Miejscowość: Kuczbork-Osada  / Kategoria: Nieruchomości

Przy zamkniętych drzwiach też wydział komunikacji

-

Informowaliśmy, że Starostwo Powiatowe w Mławie dołączyło do instytucji, których praca odbywać się będzie przy zamkniętych drzwiach dla interesantów. W związku z pytaniami ponownie informujemy, że podobnie będzie się to odbywać w placówkach podległych, jak wydział komunikacji. Tam też całkowicie wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów. 

- R E K L A M A -

W dobie koronawirusa w mławskim starostwie całkowicie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa klientów od 16 do 27 marca br. Od poniedziałku wizyty nie można złożyć w siedzibie głównej przy ul. Reymonta, w wydziale komunikacji przy ul. Wyspiańskiego oraz w wydziale geodezji przy ul. Stary Rynek. Decyzja zapadła w niedzielę 15 marca podczas posiedzenia nadzwyczajnego.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE z 15 marca 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie, w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Mławski wprowadza ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe Mławie.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. całkowicie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:

Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Szczegóły pracy Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. reguluje Zarządzenie Starosty Mławskiego wydane w dniu 15.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

W zależności od sytuacji panującej w kraju czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

Podpisano: STAROSTA MŁAWSKI, Jerzy Rakowski

 

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020 r. 

W sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

1
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) oraz   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS – CoV- 2 (Dz. U. z 2020 poz. 325), zarządzam co następuję:

1.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa                       SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. wprowadzam ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego                         w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:
Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                 i Kartograficznej.
Zasady korzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną uregulowane w odrębnym komunikacie.
Poradnictwo konsumenckie świadczone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie odbywało się wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefon 23 655 29 01, pocztę elektroniczną: [email protected] każdy poniedziałek                  i czwartek.
Upoważniam Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie do wydawania komunikatów w zakresie rodzajów spraw, jakie będzie można załatwić poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, E-PUAP, stronę internetową https://obywatel.gov.pl, w okresie o którym mowa w ust. 1.
Wprowadzam kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie poprzez ograniczenie liczby osób (klientów), które mogą jednocześnie przebywać w danym budynku Starostwa Powiatowego w Mławie.
2
Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie będzie odbywała się wyłącznie poprzez:
Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Mławie /powiatmlawski/SkrytkaESP
Pocztę elektroniczną: [email protected]
Pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres:
Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Stanisława Władysława Reymonta 6, 06-500 Mława,
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,
Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława.
Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powinno następować bezpośrednio na podane numery kont bankowych w zależności od rodzaju sprawy:
Główne konto bankowe Starostwa: 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149
Konto dotyczące wieczystego użytkowania gruntów: 17 1020 1592 0000 2402 0262 7206
Konto dotyczące obsługi finansowej Zasobu Gospodarki Geodezyjnej                                  i Kartograficznej  22 1020 1592 0000 2202 0262 7214
Konto dotyczące opłaty ewidencyjnej: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
Konto dotyczące opłaty skarbowej: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
Konto sum depozytowych: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
W wyjątkowych przypadkach (dotyczy spraw nagłych, wymagających natychmiastowego załatwienia) należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty                         w Starostwie Powiatowym w Mławie:
Wydział Komunikacji 23 655 29 16;
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 23 655 26 64;
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 23 655 25 41;
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska:
Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji – 23 655  29 09;

Dział Rolnictwa i Środowiska – 23 655 29 05;

Pozostałe Wydziały Starostwa – Sekretariat 23 655 29 00 lub 23 654 34 09.
3
Wykonie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

4
W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r.

Podpisano: STAROSTA MŁAWSKI, Jerzy Rakowski

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
Janusz Weiss

Nie żyje dziennikarz Janusz Weiss

0
Zmarł znany dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny oraz pisarz Janusz Weiss. Nie żyje dziennikarz Janusz Weiss Dziennikarz zmarł w piątek 10 marca 2023 r., jak podaje...

Tak podszywają się pod Allegro. Nie daj się nabrać!

0
Nie daj się nabrać! Oszuści podszywają się pod popularny serwis aukcyjno-sprzedażowy Allegro. Straszą zablokowaniem konta. Warunkiem poprawnego działania ma być weryfikacja danych poprzez link....
Ludzie na peronie

Od niedzieli zmiany w rozkładzie jazdy

0
Od niedzieli 12 marca wchodzą w życie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do 10 czerwca. Zakres prac na torach...
z ostatniej chwili

Utrudniony ruch na krajowej siódemce

0
Utrudnienia w ruchu na krajowej siódemce na wysokości miejscowości Rybitwy. Prawy pas w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowany. Utrudniony ruch na krajowej siódemce Przed godziną 13:00...
 • Działka z mpzp pod zabudowę mieszk. jednorodzinną
  Działka z mpzp pod zabudowę mieszk. jednorodzinną
  Cena: 195 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Cena: 9 500 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:…
 • Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Cena: 920 000 zł  / Miejscowość: Kuczbork-Osada  / Kategoria: Nieruchomości

Kolizje i wypadki. Uważajcie na siebie

0
Warunki drogowe nie rozpieszczają kierowców. Dziś w wielu miejscach doszło do kolizji i wypadków. Na ekspresowej siódemce S7 w Unierzyżu samochód osobowy uderzył w...
tory

Wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku kolejowego

0
Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku kolejowego, w którym zginął mężczyzna. Pierwszą informację na temat zdarzenia zamieściliśmy TUTAJ.    Nie ustalono jeszcze tożsamości ofiary wypadku. Maszynista pociągu,...
z ostatniej chwili

Z OSTATNIEJ CHWILI. Tragedia na torach. Opóźnienia w ruchu pociągów

0
Czytelnicy informują o utrudnieniach w ruchu pociągów. - Pociągi mają duże opóźnienia, coś się stało w Ciechanowie — przekazują nam. Okazuje się, że w...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Instal Foto pierwszy. Komplet wygranych

0
Dobiegła końca tegoroczna edycja Gminnej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki nożnej o puchar wójta gminy Stupsk. Niekwestionowanym liderem okazali się reprezentanci ekipy o nazwie Instal...
Pociąg na peronie

Zmiana rozkładu jazdy pociągów

0
Ważne dla osób dojeżdżających do pracy lub planujących podróż koleją. Koleje Mazowieckie informują o korekcie rozkładu jazdy pociągów. To w związku z modernizacją na...

Zamykaj samochód, bo kradną

0
O tym, jak może się zakończyć pozostawianie otwartego auta, przekonało się dwoje mieszkańców powiatu płońskiego. Ich nieuwagę wykorzystał 20-latek, kradnąc pozostawione w samochodach rzeczy....
Stracił 5 tysięcy, chciał zarobić 20 zł

Stracił 5 tysięcy, chciał zarobić 20 zł

0
Nadal nie brakuje osób, które tracą pieniądze, bo nabierają się na link do wpłaty.  Ofiara otrzymuje od rzekomego kupującego link i klika. Następnie wpisuje...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx