piątek, 24 marca 2023
naszamlawa.plWiadomościMławskie starostwo zamknięte dla interesantów
- REKLAMA -
 • Narożny lokal z dużymi witrynami przy ul. Napoleońskiej
  Narożny lokal z dużymi witrynami przy ul. Napoleońskiej
  Cena: 4 750 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Działka o pow. 1309 m2 wraz z domem
  Działka o pow. 1309 m2 wraz z domem
  Cena: 495 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Chcesz Sprzedać Dom lub Mieszkanie?
  Chcesz Sprzedać Dom lub Mieszkanie?
  Cena: 250 000 zł do negocjacji  / Miejscowość: Mława  /…
 • Przestronny dom idelany dla dwóch rodzin lub pod wynajem
  Przestronny dom idelany dla dwóch rodzin lub pod wynajem
  Cena: 780 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Przestronne i przytulne M-4 z balkonem na OKM
  Przestronne i przytulne M-4 z balkonem na OKM
  Cena: 317 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Lokal Użytkowy 88,19 m2, ŚWIETNA LOKALIZACJA!
  Lokal Użytkowy 88,19 m2, ŚWIETNA LOKALIZACJA!
  Cena: 1 950 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Cena: 9 500 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:…
 • Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Cena: 920 000 zł  / Miejscowość: Kuczbork-Osada  / Kategoria: Nieruchomości
 • Działka budowlana 1230 m2 w obrębie Parcele Łomskie
  Działka budowlana 1230 m2 w obrębie Parcele Łomskie
  Cena: 139 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Dom w Mławie. Alternatywa dla mieszkania w bloku.
  Dom w Mławie. Alternatywa dla mieszkania w bloku.
  Cena: 185 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości

Mławskie starostwo zamknięte dla interesantów

-

Starostwo Powiatowe w Mławie dołączyło do instytucji, których praca odbywać się będzie przy zamkniętych drzwiach dla interesantów. W dobie koronawirusa w mławskim starostwie całkowicie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa klientów od 16 do 27 marca br.

- R E K L A M A -

Od poniedziałku wizyty nie będzie można złożyć w siedzibie głównej przy ul. Reymonta, w wydziale komunikacji przy ul. Wyspiańskiego oraz w wydziale geodezji przy ul. Stary Rynek. Decyzja zapadła w niedzielę 15 marca podczas posiedzenia nadzwyczajnego.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie, w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Mławski wprowadza ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe Mławie.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. całkowicie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:

 • Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
 • Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
 • Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Szczegóły pracy Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. reguluje Zarządzenie Starosty Mławskiego wydane w dniu 15.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

W zależności od sytuacji panującej w kraju czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

Podpisano: STAROSTA MŁAWSKI, Jerzy Rakowski

 

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020r. 

W sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 • 1

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) oraz   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS – CoV- 2 (Dz. U. z 2020 poz. 325), zarządzam co następuję:

1.

 1. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa                       SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. wprowadzam ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego                         w Mławie w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:
 • Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,
 • Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,
 • Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                 i Kartograficznej.
 1. Zasady korzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną uregulowane w odrębnym komunikacie.
 2. Poradnictwo konsumenckie świadczone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie odbywało się wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefon 23 655 29 01, pocztę elektroniczną: [email protected]w każdy poniedziałek                  i czwartek.
 3. Upoważniam Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie do wydawania komunikatów w zakresie rodzajów spraw, jakie będzie można załatwić poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, E-PUAP, stronę internetową https://obywatel.gov.pl, w okresie o którym mowa w ust. 1.
 4. Wprowadzam kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie poprzez ograniczenie liczby osób (klientów), które mogą jednocześnie przebywać w danym budynku Starostwa Powiatowego w Mławie.
 • 2
 1. Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie będzie odbywała się wyłącznie poprzez:
 • Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Mławie /powiatmlawski/SkrytkaESP
 • Pocztę elektroniczną: [email protected]
 • Pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres:
 1. Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Stanisława Władysława Reymonta 6, 06-500 Mława,
 2. Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,
 3. Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława.
 4. Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powinno następować bezpośrednio na podane numery kont bankowych w zależności od rodzaju sprawy:
 • Główne konto bankowe Starostwa: 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149
 • Konto dotyczące wieczystego użytkowania gruntów: 17 1020 1592 0000 2402 0262 7206
 • Konto dotyczące obsługi finansowej Zasobu Gospodarki Geodezyjnej                                  i Kartograficznej  22 1020 1592 0000 2202 0262 7214
 • Konto dotyczące opłaty ewidencyjnej: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
 • Konto dotyczące opłaty skarbowej: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
 • Konto sum depozytowych: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
 1. W wyjątkowych przypadkach (dotyczy spraw nagłych, wymagających natychmiastowego załatwienia) należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty                         w Starostwie Powiatowym w Mławie:
 • Wydział Komunikacji 23 655 29 16;
 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 23 655 26 64;
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 23 655 25 41;
 • Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska:

Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji – 23 655  29 09;

Dział Rolnictwa i Środowiska – 23 655 29 05;

 • Pozostałe Wydziały Starostwa – Sekretariat 23 655 29 00 lub 23 654 34 09.
 • 3

Wykonie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie.

 • 4

W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może ulec wydłużeniu.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r.

Podpisano: STAROSTA MŁAWSKI, Jerzy Rakowski

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
3 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
Eryk
Eryk
3 lat temu

Pracownicy także nie mogą opuszczać budynku tak to powinno wyglądać.

Wiocha
Wiocha
3 lat temu

Ludzie którzy pracują ze sobą muszą mieć do siebie duże zaufanie sami pracownicy.

Ech
Ech
3 lat temu

A co z jednostkami podległymi staroście i burmistrzowi?

traktor w gnoju

Gorszy niż widok był zapach [ZDJĘCIA]

1
Traktorzysta w rozrzutniku do obornika wywoził wylewającą się na drogę gnojowicę. Został zatrzymany i ukarany mandatem. Musi też posprzątać drogę. Policjanci utrwalili na zdjęciach...
koncert

Świat płonął wojną – ONI miłością. Koncert w szkole muzycznej

0
Świat płonął wojną — ONI miłością — koncert pod takim tytułem, pamięci obrońców naszej Ojczyzny, odbędzie się w sobotę 25 marca 2023 r. o...
park

Posadzą 43 tysiące bratków. Wybór nie jest przypadkowy

1
Niebawem Mława zamienni się w bratkowy ogród. Władze zleciły posadzenie na miejskich rabatach 43 215 bratków. Wybór nie jest przypadkowy.  Posadzą 43 tysiące bratków Wiosną mławianie...
budowa

Bezrobocie w Polsce – dane z lutego

0
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2023 roku. Stopa bezrobocia w Polsce w lutym wyniosła 5,5%. Podobne bezrobocie...
 • Dom w Mławie. Alternatywa dla mieszkania w bloku.
  Dom w Mławie. Alternatywa dla mieszkania w bloku.
  Cena: 185 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Narożny lokal z dużymi witrynami przy ul. Napoleońskiej
  Narożny lokal z dużymi witrynami przy ul. Napoleońskiej
  Cena: 4 750 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Przestronny dom idelany dla dwóch rodzin lub pod wynajem
  Przestronny dom idelany dla dwóch rodzin lub pod wynajem
  Cena: 780 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości

Maślanik i Dudkiewicz po dwie wygrane. W deblu bywa różnie

0
Tegoroczna edycja Grand Prix Mławy wkracza w decydującą fazę. Tuż po świętach Wielkiej Nocy zostanie rozegrany turniej finałowy. W grze pojedynczej walka o prymat...
Kopiec powstańców styczniowych

Konferencja, seminarium i wystawa w 160. rocznicę Powstania Styczniowego

0
Mławianie mogą wziąć udział w obchodach z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego — największego polskiego zrywu niepodległościowego. Dzięki przelanej krwi naszych bohaterów możemy żyć...
traktor, policja

Pijany traktorzysta po drodze wyrzucał puste puszki po piwie

2
2,5 promila alkoholu w organizmie miał traktorzysta złapany przez policję podczas jazdy ciągnikiem na terenie gminy Dzierzgowo. Zwrócił uwagę mundurowych nie tylko stylem jazdy,...
- REKLAMA -
- REKLAMA -
wojsko na granicy

Wojsko wraca na poligony pod Mławą?

0
Wojsko Polskie upomina się o swoje tereny w pobliżu Mławy i sąsiednich powiatów. Z uzyskanych nieoficjalnie informacji wynika, że tworzone są poligony wojskowe na...
Ludzie na finale WOŚP w Mławie

WOŚP Mława. Ostateczne rozliczenie

0
217 tysięcy 448,02 zł — to kwota, jaką zebrano w Mławie podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mławski sztab otrzymał informację z fundacji.  WOŚP...

Mistrzostwo Mazowsza dla Oldboyów. Imperator górą

0
Za nami kolejna edycja piłkarskiego Joker Cup. Organizatorzy podzielili zmagania na dwie grupy wiekowe. Najpierw rywalizowali młodzi zawodnicy w turnieju tzw. dzikich drużyn. Natomiast...
ludzie przed kopcem Kościuszki

Mieszkańcy uczczą 229. rocznicę Powstania Kościuszkowskiego

0
Przy kopcu Kościuszki w Mławie w piątek 24 marca o godz. 12:00 mieszkańcy uczczą 229. rocznicę ogłoszenia aktu Powstania Kościuszkowskiego i oddadzą hołd bohaterom...
- REKLAMA -
3
0
Przejdź do komentarzyx