czwartek, 16 maja 2024
naszamlawa.plWażneKuria płocka wydała wytyczne z MODLITWĄ O USTANIE PANDEMII
- REKLAMA -
 • Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
  Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
  Cena: 158 000 zł  / Miejscowość: Wyszyny Kościelne  / Kategoria:
 • Teren w Mławie - pod usługi, produkcję, magazyn
  Teren w Mławie - pod usługi, produkcję, magazyn
  Cena: 590 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Mieszkanie w ścisłym centrum - 3 pokoje, miejsce postojowe
  Mieszkanie w ścisłym centrum - 3 pokoje, miejsce postojowe
  Cena: 350 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
  Cena: 505 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
  Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
  Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Działdowo  / Kategoria:
 • Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
  Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
  Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Zakład produkcji stolarskiej na działce 2,2775 ha
  Zakład produkcji stolarskiej na działce 2,2775 ha
  Cena: 3 250 000 zł  / Miejscowość: Narzym  / Kategoria:
 • Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
  Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
  Cena: 575 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
  Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
  Cena: 170 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom na dużej 28-arowej działce, blisko centrum
  Dom na dużej 28-arowej działce, blisko centrum
  Cena: 750 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
  Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
  Cena: 280 000 zł  / Miejscowość: Stupsk  / Kategoria:

Kuria płocka wydała wytyczne z MODLITWĄ O USTANIE PANDEMII

-

Kuria płocka wydała nowe wytyczne dla wiernych i duchownych wraz z modlitwą o ustanie pandemii.

- R E K L A M A -

 

Wikariusz generalny diecezji Płoskiej ks. bp Mirosław Milewski wydał komunikat dotyczący bieżących spraw pastoralnych diecezji płockiej. Wyczytamy w nim przypomnienie zasad obowiązujących wiernych i duchownych w trakcie pandemii, a także nowe wytyczne.

KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO
DOTYCZĄCY BIEŻĄCYCH SPRAW PASTORALNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Msze św. niedzielne i świąteczne
Księża Proboszczowie powinni zatroszczyć się o właściwą liczbę Mszy św. niedzielnych w parafiach, by mogli w nich wziąć udział chętni wierni, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
Warto zastanowić się nad wprowadzeniem Mszy św. z formularza niedzielnego także w sobotę. W niniejszej kwestii obowiązuje Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 18 maja 2020 r., zgodnie z którym Biskup Płocki udzielił zezwolenia kapłanom przebywającym na terytorium diecezji płockiej na celebrację trzech Mszy św. w dni powszednie i czterech Mszy św. w niedziele i święta nakazane, ilekroć będzie wydawać się to koniecznym dla dobra wiernych, zachowując jednak zawsze to, co wedle prawa powinno być zachowywane, zwłaszcza w zakresie kan. 951 KPK
Już teraz warto także pomyśleć o możliwości sprawowania kilku Mszy św. w nocy uroczystości Narodzenia Pańskiego.

2. Formularz Mszy św. „W czasie pandemii
Przypominam o możliwości stosowania w codzienności duszpasterskiej formularza Mszy św. „W czasie pandemii” . Zachęcam także do częstego odmawiania, zwłaszcza po Mszy św., modlitwy o ustanie pandemii:

MODLITWA O USTANIE PANDEMII

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Św. Janie Pawle Wielki, módl się za nami.
Św. Rochu, módl się za nami.
Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami.

3. Sprawowanie sakramentów świętych
Sakramenty św. należy sprawować z roztropnością i z użyciem środków sanitarnych. Dotyczy to zwłaszcza sakramentów pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. W tej dziedzinie obowiązują przywołane niżej wskazania z „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r.

9 Sakrament pokuty i pojednania

9.1. W pierwsze piątki miesiąca powinno się roztropnie ograniczyć udawanie się z sakramentami do domów, zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje po rozeznaniu ksiądz proboszcz.
9.2. Podczas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania kapłani powinni zachować daleko idącą ostrożność, a zarazem wielkoduszność względem potrzebujących go wiernych. Warto udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, by również w taki sposób mogli umówić się na indywidualną spowiedź z duszpasterzem.
9.3. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi indywidualnej jest konfesjonał, zabezpieczony folią i często dezynfekowany, to w miarę możliwości należy przystosować do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oddzielne, wentylowane kaplice lub pomieszczenia w obrębie kościoła (np. zakrystie) lub poza nim (np. sale parafialne). Dbając o zabezpieczenie poufności i tajemnicy spowiedzi, w tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości umieścić krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego. Można używać masek ochronnych. Kapłan nie daje do ucałowania wiernym stuły. Rozgrzeszenie penitent może przyjąć również siedząc. Pozostali oczekujący winni znajdować się w kolejce za drzwiami, każdy w odstępie przynajmniej 1 metra od innych. (…)

10. Sakrament namaszczenia chorych

10.1. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych należy ograniczyć do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.
10.2. W czasie sprawowania namaszczenia oraz udzielania Wiatyku należy czynić to bez zbędnego rozciągania nabożeństwa, z zachowaniem wszystkich zasad higieny.
10.3. Przy spowiedzi indywidualnej kapłan powinien zachować bezpieczną odległość od penitenta. Może używać maski ochronnej.
10.4. W czasie namaszczenia kapłan może używać jednorazowych rękawiczek ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
10.5. W czasie sprawowania sakramentu w domu mogą być obecni członkowie rodziny, z zachowaniem zasad ostrożności i higieny, także w trosce o zdrowie kapłana.
10.6. W przypadku chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon lub inne formy zdalnego kontaktu, poprzez które można porozmawiać, zachęcić do wzbudzenia aktu żalu doskonałego i Komunii duchowej”.

4. Pogrzeby

W kwestii pogrzebów obowiązują następujące zapisy „Zarządzenia Biskupa Płockiego w sprawie sprawowania czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii” z dn. 26 marca 2020 r. :
„a) Jakkolwiek pogrzeb jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, w planowaniu uroczystości pogrzebowych należy zachować przepisy sanitarne władz państwowych, także obowiązujące w przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne. Kapłan powinien poprosić, by rodzina poinformowała innych o tym zarządzeniu, wynikającym z przepisów władz państwowych.
b) W czasie stanu epidemii nie należy organizować stacji w domu zmarłego.
c) Przypominam o zakazie otwierania trumny, zarówno w świątyni, jak i na cmentarzu”.

5. Rekolekcje adwentowe
Należy przypuszczać, że w związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi nie będzie możliwe przeprowadzenie w tym roku rekolekcji adwentowych w dotychczasowej formie. Księża Proboszczowie są jednak proszeni o zorganizowanie innych możliwości skorzystania z sakramentu pokuty, np. według poniższych propozycji:
W miarę możliwości warto zaplanować dzień (dni) spowiedzi w parafiach, aby chętni wierni mogli z niej skorzystać przed uroczystością Narodzenia Pańskiego. Aby uniknąć zbyt licznych kolejek przed konfesjonałami, stosownym byłoby wyznaczenie konkretnych godzin spowiedzi, np. dla mieszkańców poszczególnych wiosek lub ulic. Spowiedź powinna odbywać się w zabezpieczonych folią konfesjonałach lub przygotowanych do tego pomieszczeniach z właściwą wentylacją. Właściwym dniem spowiedzi byłaby np. jedna z sobót adwentu. Można czas spowiedzi połączyć z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu.
W okresie adwentu warto podjąć częstszy dyżur w konfesjonale, np. po wieczornej Mszy św., według możliwości parafialnych, informując o tym wiernych.
Wartym uwagi pomysłem jest przygotowanie i nagranie adwentowych rekolekcji internetowych dla parafian oraz propagowanie tego rodzaju inicjatyw w sieci.

6. Wizyta duszpasterska
Stosowne decyzje dotyczące organizacji dorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) w parafiach diecezji płockiej zostaną przekazane w połowie grudnia br. Proszę Czcigodnych Księży o przesyłanie propozycji rozwiązania tej kwestii na mój adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie. Temat ten był już przedmiotem dyskusji podczas jesiennego spotkania Rady Kapłańskiej.

7. Opłatek wigilijny
Sugeruje się Księżom Proboszczom, aby już teraz dokonali pobłogosławienia opłatków i rozpoczęli ich rozprowadzanie w kościołach i kancelariach parafialnych, dołączając do nich obrzęd wieczerzy wigilijnej w domu.
Ksiądz Proboszcz jest zobowiązany do ustalenia z odpowiednimi osobami, według miejscowych zwyczajów, innego sposobu dotarcia z opłatkiem do wiernych, z zachowanie przepisów sanitarnych.

8. Krzyże morowe
W nawiązaniu do Apelu Biskupa Płockiego z dn. 12 października 2020 r., warto rozważyć możliwość ustawienia w parafiach krzyży morowych (nazywanych także karawakami), które dla naszych przodków były znakiem nadziei i wyznania wiary w Boga w czasie różnych epidemii i panującej zarazy.

9. Dyspensa od niedzielnej i świątecznej Mszy św.
Zgodnie z Dekretem Biskupa Płockiego Nr 2226/2020 z dn. 23 października 2020 r. do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.

(…)

Płock, dnia 9 listopada 2020 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
7 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
Lord
Lord
3 lat temu

Cuda , wianki na kiju…. Da tyle co dała w 39.

GIT
GIT
3 lat temu

NAJBOGATSZE PAŃSTWO NA SWIECIE WYCIĄGAJCIE KASE NA COVIDA A NIE PAPLANIEM I JESZCZE W KOŚCIOŁACH NAJWIĘCEJ ZARAŻEŃ .

Gfd
Gfd
3 lat temu

Średniowiecze

mławianka
mławianka
3 lat temu

S.padać z tymi krzyżami morowymi!
– i tak klimat, tak w rzeczywistości jak i w przenośni depresyjny, a ci każą stawiać krzyże morowe. Wystarczą od waszych sojuszników maszty na flagi.
Nie będziemy się cofać do średniowiecza, chociaż obecny rząd stara się o to jak może.

Modlić się można zawsze i wszędzie, ale to na pandemię to tyle pomoże co umarłemu kadzidło. No ale jak ktoś w to wierzy, to niech zamiast przestrzegania higieny, modli się – wolna wola.

czytelniczka
czytelniczka
Odpowiedź do  mławianka
3 lat temu

Niech szanowna redakcja zajmie się poinformowaniem ludzi o nowym lekcjonarzu, który do kościołów w Polsce tylnymi drzwiami wprowadza Franciszek.
Na mszy św według jego pomysłu nie ma już wyznania wiary, a tekst konsekracji został zmieniony. Warszawskie kościoły już podobno odprawiały tę pseudo – mszę. Ludzie są w szoku. Bo jak można zmienić obowiązujące od 20 wieków słowa wypowiedziane na ostatniej wieczerzy przez Jezusa? Jak można stawiać się w miejscu Boga i Go poprawia? Czy to oznacza, że czasy wielkiej nierządnicy już nadeszły? Co bardziej świadomi katolicy wychodzą z takich Kościołów… To próba wprowadzenia nabożeństwa ekumenicznego zamiast Eucharystii. Na takiej „mszy” nie dochodzi do konsekracji chleba, co oznacza że Komunia nie jest już Komunią.
Uważajcie w czym uczestniczycie.

ja
ja
Odpowiedź do  czytelniczka
3 lat temu

A od kiedy słowa na mszy sa słowami Boga, z tego co wiadomo to jedyny kontakt tego typu, bylo 10 przykazań boskich a reszta to zwykły bełkot kościoła. Zwykle formułki zapelniajace treścią msze nic więcej wiec czemu się dziwisz 🙂 hihi dla kumatych

mławianka
mławianka
Odpowiedź do  czytelniczka
3 lat temu

Co to redakcję może obchodzić… to sprawa kk, a nie redakcji. Kobieto o czym ty piszesz i czego ty wymagasz?
Ponadto słyszałaś, że gdzieś dzwony dzwonią, tylko nie wiesz w którym kościele. Najpierw sama się dobrze rozejrzyj i sprawdź a nie roznosisz ploty. Jeśli kościół chce tkwić w okresie sprzed 20 wieków, to proszę bardzo tkwijcie, tylko za parę lat zabraknie wiernych, bo już się bardzo dużo ludzi odwróciło od kk. Niedługo przybytki takie jak kościoły będą świeciły pustkami.
Dość pychy, czas na pokorę.

Wyrzucali to do lasu na oczach policji

0
Odpady, którymi załadowany był bus, wyrzucili w lesie. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku - mławska policja informuje o zatrzymaniu osób zaśmiecających nasz teren. W...

Inwestycje w szkołach

0
Niedługo inwestycje w szkołach średnich. Każdego roku w okresie wakacji przeprowadzane są inwestycje i remonty w szkołach na terenie powiatu mławskiego. Inwestycje w szkołach Na...

Koncert muzyków światowej klasy i warsztaty 

0
Niepowtarzalna okazja dla muzyków i publiczności. W Mławie odbędzie się koncert muzyków światowej klasy oraz warsztaty dla gitarzystów. W Miejskim Domu Kultury w naszym...

Złoto i brąz wojowniczek. Dzielny husarz Aleks

2
Młode pokolenie mławskiej Husarii uradowało swoich trenerów. Podczas mistrzostw Polski dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu sięgnęło po dwa medale. Na podium w Mińsku...
 • Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
  Działka budowlana 1181 m2 w sąsiedztwie lasu
  Cena: 170 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour
  Cena: 505 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
  Działka budowlana w części zalesiona - Wola Kolonia
  Cena: 280 000 zł  / Miejscowość: Stupsk  / Kategoria:

Mławska policja zaprasza na Dzień Otwarty

0
Mławska policja zaprasza na Dzień Otwarty na jutro 16 maja przed budynkiem uczelni przy ulicy Warszawskiej 52.  Mławska policja zaprasza na Dzień Otwarty Mundurowi zachęcają do...

Noc Muzeów w ratuszu odwołana

0
Noc Muzeów w ratuszu odwołana. Powód? Mławski ratusz podaje jako przyczynę względy organizacyjne.    Informowaliśmy o Nocy Muzeów, do której to inicjatywy dotąd przyłączał się mławski...

Zatrzymany na S7 stracił prawo jazdy w 12 kategoriach

0
65-letni mieszkaniec powiatu mławskiego kierował oplem na S7 mając ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymał go patrol ruchu drogowego w pobliżu ulicy Warszawskiej...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Niedługo wakacje, które potrwają 72 dni

0
Już niedługo rozpoczną się wakacje, które potrwają 72 dni, po nich nadejdzie nowy rok szkolny 2024/ 2025. Już wiemy które dni w tym okresie...

Marlin błysnął w Łomży. Na podium solo i w sztafecie

0
Maj powitali reprezentanci mławskiego Marlina występem na wiosennych zawodach pod patronatem prezydenta miasta Łomża. Swoje umiejętności zaprezentowało dwudziestu dwóch zawodników. Wrócili do domu bogatsi...

Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła? [SPONSOROWANE]

0
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zredukować rachunki za ogrzewanie w swoim domu, jednocześnie dbając o środowisko? To pytanie zadaje sobie obecnie naprawdę wiele osób....

Rekrutacja do przedszkoli w mieście

0
Rekrutacja do przedszkoli w mieście jeszcze trwa. Zainteresowani mogą skorzystać z wolnych miejsc i zapisać swoje pociechy.   Mławskie władze informują o wolnych miejscach w placówkach...
- REKLAMA -
7
0
Przejdź do komentarzyx