piątek, 17 marca 2023
naszamlawa.plWiadomościInflacja w Polsce. Dane GUS za luty
- REKLAMA -
 • Lokal Użytkowy 88,19 m2, ŚWIETNA LOKALIZACJA!
  Lokal Użytkowy 88,19 m2, ŚWIETNA LOKALIZACJA!
  Cena: 1 950 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Działka z mpzp pod zabudowę mieszk. jednorodzinną
  Działka z mpzp pod zabudowę mieszk. jednorodzinną
  Cena: 195 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Miejsce postojowe w garażu podziemnym, Wysoka 11
  Miejsce postojowe w garażu podziemnym, Wysoka 11
  Cena: 200 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • 3-pokojowe, na parterze, w bloku z 2014 r.
  3-pokojowe, na parterze, w bloku z 2014 r.
  Cena: 399 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Działka pod inwestycję w centrum Mławy
  Działka pod inwestycję w centrum Mławy
  Cena: 1 300 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:…
 • Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Teren 8,6491 ha - pod produkcję i usługi uciążliwe
  Cena: 9 500 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:…
 • Działka rekreacyjna w Lidzbarku Welskim, MAZURY
  Działka rekreacyjna w Lidzbarku Welskim, MAZURY
  Cena: 38 000 zł  / Miejscowość: Lidzbark  / Kategoria: Nieruchomości
 • Przestronne i przytulne M-4 z balkonem na OKM
  Przestronne i przytulne M-4 z balkonem na OKM
  Cena: 317 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Hala produkcyjna, park maszynowy na gruncie 5787 m2
  Cena: 920 000 zł  / Miejscowość: Kuczbork-Osada  / Kategoria: Nieruchomości
 • Teren pod inwestycję koło Mławy - 4,29 ha
  Teren pod inwestycję koło Mławy - 4,29 ha
  Cena: 1 200 000 zł  / Miejscowość: Stara Otocznia  /…
 • Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Gospodarstwo rolne 3,0272 ha - Ferma drobiu
  Cena: 3 100 000 zł  / Miejscowość: Żuromin  / Kategoria:…
 • Chcesz Sprzedać Dom lub Mieszkanie?
  Chcesz Sprzedać Dom lub Mieszkanie?
  Cena: 250 000 zł do negocjacji  / Miejscowość: Mława  /…

Inflacja w Polsce. Dane GUS za luty

-

Coraz mniej towarów i usług możemy kupić za zarobione pieniądze. GUS podał najnowsze dane inflacyjne w Polsce. Nie nastraja to optymistycznie. 18,4 procent rok do roku wyniosła inflacja w lutym 2023 r. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały wyższe ceny: żywności (o 1,8%), rekreacji i kultury (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%) oraz mieszkania (o 0,5%). 

Inflacja w Polsce. Dane GUS za luty

- R E K L A M A -

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. przedstawiają się następująco.

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 18,4% (przy wzroście cen towarów – o 20,2% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 1,6% i towarów – o 1,1%) – informuje Główny Urząd Statystyczny 15 marca 2023 r.

 

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 01 2023a 02 2023 01-02 2023
01 2022=
=100
12 2022=
=100
02 2022=
=100
12 2022=
=100
01 2023=
=100
01-02 2022=100
OGÓŁEM 116,6 102,5 118,4 103,8 101,2 117,5
Żywność i napoje
bezalkoholowe
120,6 101,9 124,0 103,7 101,8 122,3
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
109,8 101,2 111,1 103,7 102,4 110,5
Odzież i obuwie 106,5 96,2 106,6 95,3 99,0 106,5
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
121,6 108,4 122,7 108,9 100,5 122,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 113,8 101,2 113,4 101,7 100,5 113,6
Zdrowie 110,7 101,7 110,1 102,4 100,7 110,4
Transport 116,5 98,8 123,7 99,9 101,1 120,0
Łączność 106,3 101,4 107,8 104,3 102,9 107,1
Rekreacja i kultura 116,7 102,4 116,0 104,8 102,3 116,3
Edukacja 113,9 101,4 114,0 102,1 100,7 114,0
Restauracje i hotele 117,6 101,4 117,2 102,5 101,2 117,4
Inne towary i usługi 111,9 101,7 112,8 102,7 101,0 112,3

a  Dane ostateczne obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

Zmiana systemu wag

Główny Urząd Statystyczny w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.

– Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, transportu, restauracji i hoteli oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośniki energii. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, a także łączności. W związku z tym wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br. Według ostatecznych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 16,6%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 17,2%. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł o 2,5% względem wstępnego szacowanego wzrostu o 2,4% – informuje GUS.

Tablica 2. System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE 2019 2020 2021 2022 2023
Żywność i napoje
bezalkoholowe
24,89 25,24 27,77 26,59 27,01
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
6,37 6,25 6,91 6,32 5,75
Odzież i obuwie 4,94 4,94 4,21 4,47 4,27
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
19,17 18,44 19,14 19,33 19,63
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,70 5,80 5,83 5,71 5,29
Zdrowie 5,12 5,29 5,39 5,69 5,71
Transport 10,34 9,89 8,88 9,54 9,92
Łączność 4,18 4,54 5,00 4,90 4,48
Rekreacja i kultura 6,44 6,62 5,78 6,07 6,14
Edukacja 1,07 1,15 1,02 1,16 1,21
Restauracje i hotele 6,20 6,12 4,56 4,77 5,11
Inne towary i usługi 5,58 5,72 5,51 5,45 5,48

 

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług

Według danych GUS w lutym br. – w porównaniu z poprzednim miesiącem – największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,8%), rekreacji i kultury (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%) oraz mieszkania (o 0,5%). Podwyższyły one wskaźnik odpowiednio o 0,44 p. proc., po 0,14 p. proc. i o 0,13 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,0%) obniżyły ten wskaźnik o 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,7%), mieszkania (o 20,7%) oraz transportu (o 23,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,97 p. proc., 5,19 p. proc. i 2,12 p. proc.

 

 

 

 

Tablica 3. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 01 2023a 02 2023 01-02 2023
01 2022=
=100
12 2022=
=100
02 2022=
=100
12 2022=
=100
01 2023=
=100
01-02 2022=100
OGÓŁEM 116,6 102,5 118,4 103,8 101,2 117,5
Towary 117,7 102,9 120,2 104,1 101,1 118,9
Usługi 113,3 101,3 113,3 102,9 101,6 113,3
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 118,7 101,8 121,6 103,7 101,9 120,1
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 120,6 101,9 124,0 103,7 101,8 122,3
Żywność 121,1 102,0 124,7 103,8 101,8 122,9
w tym:
Ryż 127,1 101,7 129,9 101,2 99,6 128,5
Mąka 132,8 102,2 132,8 102,4 100,2 132,8
Pieczywo 126,4 102,6 126,6 104,1 101,5 126,5
Makarony i produkty makaronowe 120,8 100,8 124,0 101,8 100,9 122,4
Mięso 122,8 100,5 126,2 100,9 100,4 124,4
w tym:
Mięso wołowe 117,1 100,7 118,3 101,1 100,5 117,7
Mięso cielęce 111,0 100,3 111,5 100,3 100,1 111,2
Mięso wieprzowe 126,1 100,1 133,5 99,5 99,4 129,7
Mięso drobiowe 125,4 101,2 125,9 100,8 99,5 125,7
Wędliny 120,4 100,4 123,6 101,4 101,0 122,0
Ryby i owoce morza 121,1 100,8 123,5 101,9 101,1 122,3
Mleko, sery i jaja 126,1 101,4 129,8 102,3 100,9 128,0
w tym:
Mleko 134,3 100,7 137,8 101,2 100,5 136,1
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
123,6 102,1 127,8 103,4 101,3 125,7
Sery i twarogi 123,6 101,0 126,5 101,8 100,8 125,1
Jaja 130,1 102,3 135,6 102,8 100,5 132,8
Oleje i tłuszcze 124,3 99,7 121,5 96,4 96,6 122,9
Tłuszcze roślinne 132,1 101,3 131,6 100,9 99,7 131,8
Tłuszcze zwierzęce 118,4 98,5 113,7 92,6 94,1 116,1
w tym masło 116,7 98,2 111,2 91,7 93,4 114,0
Owoce 113,7 107,0 117,9 109,2 102,1 115,8
Warzywa 114,3 104,3 122,3 111,8 107,2 118,3
Cukier 187,2 101,3 185,2 100,5 99,2 186,2
Napoje bezalkoholowe 115,5 101,2 116,4 103,0 101,8 115,9
w tym:
Kawa 122,1 101,0 119,9 103,0 101,9 121,0
Herbata 111,6 101,4 111,2 102,8 101,3 111,4
Kakao i czekolada w proszku 120,2 102,0 122,4 105,9 103,8 121,3
Wody mineralne lub źródlane 114,6 101,0 115,9 101,9 100,8 115,2
Soki owocowe i warzywne 108,9 101,2 113,1 103,5 102,2 111,0
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 109,8 101,2 111,1 103,7 102,4 110,5
Napoje alkoholowe 111,5 101,3 112,7 103,9 102,6 112,1
Wyroby tytoniowe 105,0 100,9 106,6 102,9 102,0 105,8
ODZIEŻ I OBUWIE 106,5 96,2 106,6 95,3 99,0 106,5
w tym:
Odzież 106,7 96,5 107,2 95,8 99,2 106,9
Obuwie 105,0 95,4 104,4 94,2 98,8 104,7
MIESZKANIE 120,0 106,9 120,7 107,4 100,5 120,3
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 121,6 108,4 122,7 108,9 100,5 122,1
w tym:
Opłaty na rzecz właścicieli 118,0 101,7 118,2 102,8 101,1 118,1
Zaopatrywanie w wodę 103,4 101,0 105,4 103,2 102,2 104,4
Wywóz śmieci 107,5 103,6 108,6 105,0 101,4 108,0
Usługi kanalizacyjne 110,0 101,8 110,0 103,0 101,1 110,0
Nośniki energii 129,7 112,6 131,1 112,6 100,0 130,4
Energia elektryczna 123,1 122,3 122,4 122,3 100,0 122,7
Gaz 116,1 118,2 123,7 117,8 99,6 119,8
Opał 160,5 96,5 153,6 93,1 96,5 157,1
Energia cieplna 136,3 108,2 140,0 112,2 103,6 138,2
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 113,8 101,2 113,4 101,7 100,5 113,6
w tym:
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
114,1 101,5 111,7 100,3 98,8 112,9
Urządzenia gospodarstwa domowego 106,7 99,8 107,0 100,5 100,7 106,9
Środki czyszczące i konserwujące 116,2 102,6 116,2 102,9 100,3 116,2
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 120,0 103,3 120,3 104,9 101,5 120,2
ZDROWIE 110,7 101,7 110,1 102,4 100,7 110,4
w tym:
Wyroby farmaceutyczne 107,3 101,0 107,4 101,5 100,5 107,4
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 108,5 100,4 108,3 100,9 100,5 108,4
Usługi lekarskie 116,6 102,9 115,7 104,1 101,2 116,2
Usługi stomatologiczne 117,3 103,3 115,9 104,5 101,1 116,6
Usługi szpitalne i sanatoryjne 120,1 108,4 116,1 109,4 100,9 118,0
TRANSPORT 116,5 98,8 123,7 99,9 101,1 120,0
w tym:
Środki transportu 107,9 100,8 107,5 101,2 100,4 107,7
w tym samochody osobowe 107,6 100,7 107,2 101,0 100,3 107,4
Paliwa do prywatnych środków transportu 118,8 100,0 130,8 101,2 101,2 124,5
Olej napędowy 132,5 99,5 140,9 97,7 98,2 136,5
Benzyna 115,3 100,1 127,7 102,5 102,4 121,2
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków
transportu
95,1 101,5 115,4 107,4 105,8 104,6
Usługi transportowe 121,5 80,6 121,8 82,4 102,2 121,6
ŁĄCZNOŚĆ 106,3 101,4 107,8 104,3 102,9 107,1
w tym:
Sprzęt telekomunikacyjny 99,5 99,9 98,7 99,7 99,8 99,1
Usługi telekomunikacyjne 106,6 101,4 108,2 104,4 103,0 107,4
REKREACJA I KULTURA 116,7 102,4 116,0 104,8 102,3 116,3
w tym:
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 99,2 101,1 99,4 101,3 100,2 99,3
Usługi związane z rekreacją i kulturą 111,9 101,7 113,5 104,8 103,1 112,7
w tym:
Usługi związane z rekreacją i sportem 114,3 102,7 113,7 103,5 100,7 114,0
Usługi związane z kulturą 110,7 101,1 113,5 105,6 104,5 112,1
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 110,7 101,1 114,5 106,8 105,6 112,6
Książki 112,0 99,3 113,1 99,3 100,0 112,6
Gazety i czasopisma 116,7 105,0 114,9 106,6 101,5 115,8
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 119,7 100,5 118,3 101,4 100,8 119,0
Turystyka zorganizowana 126,8 104,2 120,4 107,2 102,8 123,5
Turystyka zorganizowana w kraju 119,9 104,8 118,2 105,6 100,8 119,0
Turystyka zorganizowana za granicą 132,2 103,9 121,9 108,2 104,2 126,8
EDUKACJA 113,9 101,4 114,0 102,1 100,7 114,0
RESTAURACJE I HOTELE 117,6 101,4 117,2 102,5 101,2 117,4
INNE TOWARY I USŁUGI 111,9 101,7 112,8 102,7 101,0 112,3
w tym:
Higiena osobista 114,6 102,7 115,6 104,0 101,3 115,1
w tym:
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 114,2 102,2 113,4 103,5 101,2 113,8
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
115,0 103,0 116,5 104,4 101,4 115,8
Opieka społeczna 122,7 105,4 122,0 106,6 101,1 122,4
Ubezpieczenia 104,5 98,4 106,1 98,5 100,1 105,3
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 106,4 100,5 106,5 100,8 100,3 106,5

a  Dane ostateczne obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

Źródło danych GUS

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
Policjant wypisuje mandat

Mandat 2500 zł dla rowerzysty

0
Mandatem w wysokości 2500 złotych został ukarany rowerzysta przez ciechanowskich policjantów. Z jakiego powodu? Za jazdę po pijanemu. Miał prawie 2 promile. Policja zapowiada...
pieniądze na ulicy

Mławianka oszukana na policjantkę

0
Do 83-letniej mieszkanki Mławy, na telefon stacjonarny zadzwoniła obca kobieta. Powiedziała, że jest policjantką. Dzwoni, ponieważ córka seniorki potraciła pieszą na pasach. Winna wypadku...
Studzieniec

Rozkopali i budują [ZDJĘCIA]

0
Kierujący długo jeszcze nie przejadą ulicą Studzieniec w Mławie. Droga jest rozkopana. Trwają tam prace modernizacyjne. Przebudowa ma się zakończyć jesienią.  Rozkopali i budują -...
wypadek

80-letni kierujący nie ustąpił pierwszeństwa

0
Przeważnie bardzo młodych kierujących gubi brawura za kółkiem. Tym razem było inaczej. 80-letni kierowca opla stracił prawo jazdy, po tym jak nie ustąpił pierwszeństwa...
 • Działka o pow. 1309 m2 wraz z domem
  Działka o pow. 1309 m2 wraz z domem
  Cena: 495 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Przestronne i przytulne M-4 z balkonem na OKM
  Przestronne i przytulne M-4 z balkonem na OKM
  Cena: 317 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria: Nieruchomości
 • Chcesz Sprzedać Dom lub Mieszkanie?
  Chcesz Sprzedać Dom lub Mieszkanie?
  Cena: 250 000 zł do negocjacji  / Miejscowość: Mława  /…

Mława. Mistrzostwa Mazowsza w Futsalu

0
Już w sobotę 18 marca Mistrzostwa Mazowsza w Futsalu na obiektach Mławskiej Hali Sportowej. Tym razem zaplanowano zmagania młodzieży w wieku 14-20 lat oraz...

Wraca okręgówka. Korona i Konopianka w roli gospodarzy

0
W nachodzący weekend zostanie wznowiona rywalizacja w ciechanowsko-ostrołęckiej lidze okręgowej. Z trzeciego miejsca startują reprezentanci Korony Szydłowo. Natomiast pozostałe nasze ekipy plasują się w...
lg

Kradzież w LG. Sześciu podejrzanych usłyszało zarzuty

1
W LG Electronics w Mławie skradziono matryce LCD oraz inne urządzenia o wartości ponad 680 tysięcy złotych. Sześciu podejrzanych usłyszało zarzuty. Aresztowani to mieszkańcy...
- REKLAMA -
- REKLAMA -
samochód po wypadku

W wypadku na siódemce ucierpiało 3 dzieci [ZDJĘCIA] AKTUALIZACJA 

0
W wypadku na siódemce ucierpiało 3 dzieci i kierująca. Do zdarzenia doszło dziś rano, na wiadukcie S7 w Wiśniewie w powiecie mławskim. AKTUALIZACJA  W wypadku...
pociąg

Zamieszanie na kolei. Pociągi skrócone i odwołanie

1
To istotna informacja dla podróżnych, w tym osób dojeżdżających do pracy. Zamieszanie na kolei. Pociągi skrócone i odwołanie. PKP PLK odwołała 16 pociągów KM, a...

Podsumowanie ligi. Nagrody dla najlepszych

0
Tegoroczna edycja Dan-Bud Amatorskiej Ligi Futsalu okazała się niezwykle emocjonująca. Kwestia mistrzostwa rozstrzygnęła się dopiero w ostatniej kolejce. Także brązowego medalistę poznaliśmy dopiero na...
Aleja Marszałkowska

Policja kontra kierowcy bmw na Alei Marszałkowskiej

1
Na Alei Marszałkowskiej w Mławie wczoraj (14 marca) wieczorem, patrol prewencji zauważył bmw, którym kilka dni wcześniej poruszał się mężczyzna z sądowym zakazem kierowania...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx