środa, 24 kwietnia 2024
naszamlawa.plWiadomościInflacja w Polsce. Dane GUS za luty
- REKLAMA -
 • Komfortowy lokal 238 m2, na największym osiedlu w centrum Mławy !!!
  Komfortowy lokal 238 m2, na największym osiedlu w centrum Mławy !!!
  Cena: 6 900 zł do negocjacji  / Miejscowość: Mława  /…
 • M-4 na Os. Książąt Mazowieckich, I piętro
  M-4 na Os. Książąt Mazowieckich, I piętro
  Cena: 362 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
  Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
  Cena: 575 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
  Do sprzedaży siedlisko na działce o pow. 1600 m2
  Cena: 158 000 zł  / Miejscowość: Wyszyny Kościelne  / Kategoria:
 • Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
  Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
  Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Nieruchomość gruntowa 0,8881 ha - Strzałkowo
  Nieruchomość gruntowa 0,8881 ha - Strzałkowo
  Cena: 37 300 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Działka rolna 1,7933 ha - Strzałkowo, gm. Stupsk
  Działka rolna 1,7933 ha - Strzałkowo, gm. Stupsk
  Cena: 75 300 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Mieszkanie w ścisłym centrum - 3 pokoje, miejsce postojowe
  Mieszkanie w ścisłym centrum - 3 pokoje, miejsce postojowe
  Cena: 350 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Grunt rolny 1,08 ha w Strzałkowie
  Grunt rolny 1,08 ha w Strzałkowie
  Cena: 49 600 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • M3 w samym sercu Mławy, ul. Płocka
  M3 w samym sercu Mławy, ul. Płocka
  Cena: 310 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Działki pod zalesienie - łącznie 1,2196 ha - Strzałkowo
  Działki pod zalesienie - łącznie 1,2196 ha - Strzałkowo
  Cena: 51 200 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:
 • Grunt orny 8000 m2 w Strzałkowie, gm. Stupsk
  Grunt orny 8000 m2 w Strzałkowie, gm. Stupsk
  Cena: 37 600 zł  / Miejscowość: Strzałkowo  / Kategoria:

Inflacja w Polsce. Dane GUS za luty

-

Coraz mniej towarów i usług możemy kupić za zarobione pieniądze. GUS podał najnowsze dane inflacyjne w Polsce. Nie nastraja to optymistycznie. 18,4 procent rok do roku wyniosła inflacja w lutym 2023 r. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały wyższe ceny: żywności (o 1,8%), rekreacji i kultury (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%) oraz mieszkania (o 0,5%). 

- R E K L A M A -

Inflacja w Polsce. Dane GUS za luty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. przedstawiają się następująco.

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 18,4% (przy wzroście cen towarów – o 20,2% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 1,6% i towarów – o 1,1%) – informuje Główny Urząd Statystyczny 15 marca 2023 r.

 

Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 01 2023a 02 2023 01-02 2023
01 2022=
=100
12 2022=
=100
02 2022=
=100
12 2022=
=100
01 2023=
=100
01-02 2022=100
OGÓŁEM 116,6 102,5 118,4 103,8 101,2 117,5
Żywność i napoje
bezalkoholowe
120,6 101,9 124,0 103,7 101,8 122,3
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
109,8 101,2 111,1 103,7 102,4 110,5
Odzież i obuwie 106,5 96,2 106,6 95,3 99,0 106,5
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
121,6 108,4 122,7 108,9 100,5 122,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 113,8 101,2 113,4 101,7 100,5 113,6
Zdrowie 110,7 101,7 110,1 102,4 100,7 110,4
Transport 116,5 98,8 123,7 99,9 101,1 120,0
Łączność 106,3 101,4 107,8 104,3 102,9 107,1
Rekreacja i kultura 116,7 102,4 116,0 104,8 102,3 116,3
Edukacja 113,9 101,4 114,0 102,1 100,7 114,0
Restauracje i hotele 117,6 101,4 117,2 102,5 101,2 117,4
Inne towary i usługi 111,9 101,7 112,8 102,7 101,0 112,3

a  Dane ostateczne obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

Zmiana systemu wag

Główny Urząd Statystyczny w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.

– Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, transportu, restauracji i hoteli oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośniki energii. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, a także łączności. W związku z tym wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br. Według ostatecznych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 16,6%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 17,2%. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł o 2,5% względem wstępnego szacowanego wzrostu o 2,4% – informuje GUS.

Tablica 2. System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE 2019 2020 2021 2022 2023
Żywność i napoje
bezalkoholowe
24,89 25,24 27,77 26,59 27,01
Napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe
6,37 6,25 6,91 6,32 5,75
Odzież i obuwie 4,94 4,94 4,21 4,47 4,27
Użytkowanie mieszkania
lub domu i nośniki energii
19,17 18,44 19,14 19,33 19,63
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,70 5,80 5,83 5,71 5,29
Zdrowie 5,12 5,29 5,39 5,69 5,71
Transport 10,34 9,89 8,88 9,54 9,92
Łączność 4,18 4,54 5,00 4,90 4,48
Rekreacja i kultura 6,44 6,62 5,78 6,07 6,14
Edukacja 1,07 1,15 1,02 1,16 1,21
Restauracje i hotele 6,20 6,12 4,56 4,77 5,11
Inne towary i usługi 5,58 5,72 5,51 5,45 5,48

 

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług

Według danych GUS w lutym br. – w porównaniu z poprzednim miesiącem – największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,8%), rekreacji i kultury (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%) oraz mieszkania (o 0,5%). Podwyższyły one wskaźnik odpowiednio o 0,44 p. proc., po 0,14 p. proc. i o 0,13 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,0%) obniżyły ten wskaźnik o 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,7%), mieszkania (o 20,7%) oraz transportu (o 23,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,97 p. proc., 5,19 p. proc. i 2,12 p. proc.

wykres 1

 

wykres 2

 

wykres 3

 

wykres 4

 

Tablica 3. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 01 2023a 02 2023 01-02 2023
01 2022=
=100
12 2022=
=100
02 2022=
=100
12 2022=
=100
01 2023=
=100
01-02 2022=100
OGÓŁEM 116,6 102,5 118,4 103,8 101,2 117,5
Towary 117,7 102,9 120,2 104,1 101,1 118,9
Usługi 113,3 101,3 113,3 102,9 101,6 113,3
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 118,7 101,8 121,6 103,7 101,9 120,1
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 120,6 101,9 124,0 103,7 101,8 122,3
Żywność 121,1 102,0 124,7 103,8 101,8 122,9
w tym:
Ryż 127,1 101,7 129,9 101,2 99,6 128,5
Mąka 132,8 102,2 132,8 102,4 100,2 132,8
Pieczywo 126,4 102,6 126,6 104,1 101,5 126,5
Makarony i produkty makaronowe 120,8 100,8 124,0 101,8 100,9 122,4
Mięso 122,8 100,5 126,2 100,9 100,4 124,4
w tym:
Mięso wołowe 117,1 100,7 118,3 101,1 100,5 117,7
Mięso cielęce 111,0 100,3 111,5 100,3 100,1 111,2
Mięso wieprzowe 126,1 100,1 133,5 99,5 99,4 129,7
Mięso drobiowe 125,4 101,2 125,9 100,8 99,5 125,7
Wędliny 120,4 100,4 123,6 101,4 101,0 122,0
Ryby i owoce morza 121,1 100,8 123,5 101,9 101,1 122,3
Mleko, sery i jaja 126,1 101,4 129,8 102,3 100,9 128,0
w tym:
Mleko 134,3 100,7 137,8 101,2 100,5 136,1
Jogurt, śmietana, napoje
i desery mleczne
123,6 102,1 127,8 103,4 101,3 125,7
Sery i twarogi 123,6 101,0 126,5 101,8 100,8 125,1
Jaja 130,1 102,3 135,6 102,8 100,5 132,8
Oleje i tłuszcze 124,3 99,7 121,5 96,4 96,6 122,9
Tłuszcze roślinne 132,1 101,3 131,6 100,9 99,7 131,8
Tłuszcze zwierzęce 118,4 98,5 113,7 92,6 94,1 116,1
w tym masło 116,7 98,2 111,2 91,7 93,4 114,0
Owoce 113,7 107,0 117,9 109,2 102,1 115,8
Warzywa 114,3 104,3 122,3 111,8 107,2 118,3
Cukier 187,2 101,3 185,2 100,5 99,2 186,2
Napoje bezalkoholowe 115,5 101,2 116,4 103,0 101,8 115,9
w tym:
Kawa 122,1 101,0 119,9 103,0 101,9 121,0
Herbata 111,6 101,4 111,2 102,8 101,3 111,4
Kakao i czekolada w proszku 120,2 102,0 122,4 105,9 103,8 121,3
Wody mineralne lub źródlane 114,6 101,0 115,9 101,9 100,8 115,2
Soki owocowe i warzywne 108,9 101,2 113,1 103,5 102,2 111,0
NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE 109,8 101,2 111,1 103,7 102,4 110,5
Napoje alkoholowe 111,5 101,3 112,7 103,9 102,6 112,1
Wyroby tytoniowe 105,0 100,9 106,6 102,9 102,0 105,8
ODZIEŻ I OBUWIE 106,5 96,2 106,6 95,3 99,0 106,5
w tym:
Odzież 106,7 96,5 107,2 95,8 99,2 106,9
Obuwie 105,0 95,4 104,4 94,2 98,8 104,7
MIESZKANIE 120,0 106,9 120,7 107,4 100,5 120,3
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII 121,6 108,4 122,7 108,9 100,5 122,1
w tym:
Opłaty na rzecz właścicieli 118,0 101,7 118,2 102,8 101,1 118,1
Zaopatrywanie w wodę 103,4 101,0 105,4 103,2 102,2 104,4
Wywóz śmieci 107,5 103,6 108,6 105,0 101,4 108,0
Usługi kanalizacyjne 110,0 101,8 110,0 103,0 101,1 110,0
Nośniki energii 129,7 112,6 131,1 112,6 100,0 130,4
Energia elektryczna 123,1 122,3 122,4 122,3 100,0 122,7
Gaz 116,1 118,2 123,7 117,8 99,6 119,8
Opał 160,5 96,5 153,6 93,1 96,5 157,1
Energia cieplna 136,3 108,2 140,0 112,2 103,6 138,2
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 113,8 101,2 113,4 101,7 100,5 113,6
w tym:
Meble, artykuły dekoracyjne,
sprzęt oświetleniowy
114,1 101,5 111,7 100,3 98,8 112,9
Urządzenia gospodarstwa domowego 106,7 99,8 107,0 100,5 100,7 106,9
Środki czyszczące i konserwujące 116,2 102,6 116,2 102,9 100,3 116,2
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego 120,0 103,3 120,3 104,9 101,5 120,2
ZDROWIE 110,7 101,7 110,1 102,4 100,7 110,4
w tym:
Wyroby farmaceutyczne 107,3 101,0 107,4 101,5 100,5 107,4
Urządzenia i sprzęt terapeutyczny 108,5 100,4 108,3 100,9 100,5 108,4
Usługi lekarskie 116,6 102,9 115,7 104,1 101,2 116,2
Usługi stomatologiczne 117,3 103,3 115,9 104,5 101,1 116,6
Usługi szpitalne i sanatoryjne 120,1 108,4 116,1 109,4 100,9 118,0
TRANSPORT 116,5 98,8 123,7 99,9 101,1 120,0
w tym:
Środki transportu 107,9 100,8 107,5 101,2 100,4 107,7
w tym samochody osobowe 107,6 100,7 107,2 101,0 100,3 107,4
Paliwa do prywatnych środków transportu 118,8 100,0 130,8 101,2 101,2 124,5
Olej napędowy 132,5 99,5 140,9 97,7 98,2 136,5
Benzyna 115,3 100,1 127,7 102,5 102,4 121,2
Gaz ciekły i pozostałe paliwa
do prywatnych środków
transportu
95,1 101,5 115,4 107,4 105,8 104,6
Usługi transportowe 121,5 80,6 121,8 82,4 102,2 121,6
ŁĄCZNOŚĆ 106,3 101,4 107,8 104,3 102,9 107,1
w tym:
Sprzęt telekomunikacyjny 99,5 99,9 98,7 99,7 99,8 99,1
Usługi telekomunikacyjne 106,6 101,4 108,2 104,4 103,0 107,4
REKREACJA I KULTURA 116,7 102,4 116,0 104,8 102,3 116,3
w tym:
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny 99,2 101,1 99,4 101,3 100,2 99,3
Usługi związane z rekreacją i kulturą 111,9 101,7 113,5 104,8 103,1 112,7
w tym:
Usługi związane z rekreacją i sportem 114,3 102,7 113,7 103,5 100,7 114,0
Usługi związane z kulturą 110,7 101,1 113,5 105,6 104,5 112,1
w tym opłaty radiowo-telewizyjne 110,7 101,1 114,5 106,8 105,6 112,6
Książki 112,0 99,3 113,1 99,3 100,0 112,6
Gazety i czasopisma 116,7 105,0 114,9 106,6 101,5 115,8
Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 119,7 100,5 118,3 101,4 100,8 119,0
Turystyka zorganizowana 126,8 104,2 120,4 107,2 102,8 123,5
Turystyka zorganizowana w kraju 119,9 104,8 118,2 105,6 100,8 119,0
Turystyka zorganizowana za granicą 132,2 103,9 121,9 108,2 104,2 126,8
EDUKACJA 113,9 101,4 114,0 102,1 100,7 114,0
RESTAURACJE I HOTELE 117,6 101,4 117,2 102,5 101,2 117,4
INNE TOWARY I USŁUGI 111,9 101,7 112,8 102,7 101,0 112,3
w tym:
Higiena osobista 114,6 102,7 115,6 104,0 101,3 115,1
w tym:
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne 114,2 102,2 113,4 103,5 101,2 113,8
Artykuły do higieny osobistej
i kosmetyki
115,0 103,0 116,5 104,4 101,4 115,8
Opieka społeczna 122,7 105,4 122,0 106,6 101,1 122,4
Ubezpieczenia 104,5 98,4 106,1 98,5 100,1 105,3
Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 106,4 100,5 106,5 100,8 100,3 106,5

a  Dane ostateczne obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

Źródło danych GUS

- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie

Dudkiewicz obronił tytuł. W deblu też najlepszy

0
Dobiegła końca tegoroczna edycja Grand Prix o puchar dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w badmintonie. Ostatni turniej pozwolił nam poznać zwycięzców w dwóch kategoriach. W...

Mławska policja z wyzwaniem Challeng #KożuchWygra

0
Mławskie służby i instytucje nie wahają się przed kolejnym wyzwanie, które niesie pomoc. Tym razem to akcja charytatywna po nazwą Challeng #KożuchWygra, organizowana na...

Spektakl muzyczny POLSKA PARADA. NASZĄ BRONIĄ JEST PIOSENKA

0
Mławianie w czwartek 25 kwietnia w kinie kosmos będą mieli okazję obejrzeć niezwykły spektakl muzyczny POLSKA PARADA. NASZĄ BRONIĄ JEST PIOSENKA.   W Miejskim Domu Kultury...

Informacje z Mazowsza 56 [SPONSOROWANE]

0
W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego "Informacje z Mazowsza" mówimy m.in. o konsultacjach społecznych dotyczących planu gospodarki odpadami, działaniach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmodernizowanym...
 • Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
  Funkcjonalny dom wolnostojący, blisko centrum
  Cena: 575 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Mieszkanie w ścisłym centrum - 3 pokoje, miejsce postojowe
  Mieszkanie w ścisłym centrum - 3 pokoje, miejsce postojowe
  Cena: 350 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
  Dom na dzialce o pow. 1105 m2, ul. Piłsudskiego
  Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Projektowanie wnętrz w Krakowie [SPONSOROWANE]

0
W Krakowie projektowanie wnętrz stało się sztuką o wyjątkowym charakterze, będącym odzwierciedleniem bogatej historii i kultury tego miasta. Wciąż rośnie zainteresowanie tworzeniem przestrzeni, które...

Niestraszna im była aura. Mieszkańcy w akcji

0
Mieszkańcy Cegielni Lewickiej wyruszyli w sobotę 20 kwietnia na sprzątanie świata, czyli terenu gdzie mieszkają oraz jego okolic. Niestety było co robić. To kolejna...

Tysiące podrobionych i szkodliwych dla dzieci zabawek

0
Mławska skarbówka informuje o gigantycznym przemycie zabawek nielegalnie oznaczonych znakami światowych marek, o wartości rynkowej na ponad 1 mln zł. To ważna informacja dla...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Majówka na Mazowszu [SPONSOROWANE]

0
Czas na majówkę! Przed nami długi weekend majowy. To idealny czas na odpoczynek i relaks na łonie natury. Warto również skorzystać z uroków Mazowsza,...

35-letni kierowca z siedmioma sądowymi zakazami

8
35-letni kierowca miał siedem sądowych zakazów kierowania pojazdami. Przewoził dwoje pasażerów. Za przestępstwo niestosowania się do sądowych zakazów grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.   35-letni...

Oficjalne wyniki wyborów. Piotr Jankowski burmistrzem Mławy

17
Burmistrzem Mławy zostaje Piotr Jankowski. Pokonuje wieloletniego włodarza Sławomira Kowalewskiego. Jaki jest rozkład głosów? Zmiany włodarzy nastąpiły również w trzech gminach powiatu mławskiego, gdzie...

Ważny triumf Mławianki. Piękne przełamanie Odilona

9
Po serii czterech spotkań bez wygranej piłkarze Mławianki zainkasowali w końcu komplet punktów. W sobotnie popołudnie okazali się lepsi od konkurentów z Elbląga. Triumf...
- REKLAMA -
0
Przejdź do komentarzyx