naszamlawa.plPorady prawnePandemia, a siła wyższa
- REKLAMA -
Loading RSS Feed
- REKLAMA -

Pandemia, a siła wyższa

-

Pewne jest, że cały świat jak również i nasza lokalna społeczność długo nosić będzie w pamięci okres pandemii koronawirusa. Skala zakażeń, zgonów oraz wprowadzonych ograniczeń już wywarła destrukcyjny wpływ na sektor gospodarczy – co w konsekwencji wpłynęło na zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstw, utratę zatrudnienia i problemy finansowe wielu osób.

- R E K L A M A -"))

Wszystko to przełożyło się na niewłaściwą realizację zawartych umów bądź unicestwiło możliwość ich wykonania w ogóle. Co do zasady takie zaniechania i związany z nimi brak należytej staranności skutkuje m.in. obowiązkiem zapłaty kar umownych, odszkodowań czy odsetek za opóźnienie.

Jak wyjść z opresji wywołanej wyżej wskazanymi okolicznościami?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przepis art. 471 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Dzięki temu przepisowi, o ile zawarta umowa nie wyłącza możności powoływania się na siłę wyższą (łac. vis maior) mamy sposobność uniknięcia obowiązku naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać).

Choć wskazane pojęcie nie znalazło jeszcze kodyfikacji w polskim porządku prawnym to doktryna i orzecznictwo zgodnie wypracowało jej nazwę – przyjmując za definicję „obiektywnej siły wyższej” zdarzenie o charakterze zewnętrznym, wychodzącym poza sferę działania podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Musi to być zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, odznaczające się absolutną nagłością, a którego nieuchronnym skutkom nie można było zapobiec.

Jeżeli wskutek tych zdarzeń nie wykonamy prawidłowo postanowień umownych, a kontrahent wytoczy przeciwko nam powództwo w zakresie kompensacji poniesionej szkody – skrupulatnie winniśmy wykazać łączne spełnienie wyżej opisanych przesłanek siły wyższej.

Praktycy prawa zgodnie stoją na stanowisku, iż epidemia koronawirusa kwalifikuje się jako vis maior, co nadto zyskało potwierdzenie w uzasadnieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) – Dz.U.2020374- poprzez stwierdzenie „stosowane rozwiązania uzasadnione są działaniem choroby COVID-19 jako siły wyższej i związanej z nią epidemią”.

Instytucja siły wyższej to panaceum na kłopoty, które dotkną wiele podmiotów, a jej skuteczne wykazanie obali domniemanie winy i finalnie umożliwi wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zobowiązań umownych.

Autor: Adw. Barbara Pogorzelska

Prowadziła forda i piła

Ta substancja w żywności jest niedozwolona

0
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Open4Nature wycofaniu dystrybuowanych przez nią w Polsce niektórych partii suplementów diety marki Royal Green ze...

Tak powstaje ekspresowa „siódemka” [ZDJĘCIA]

0
Na budowanym aktualnie odcinku drogi ekspresowej S7 Pieńki - Płońsk trwa układanie nawierzchni z betonu cementowego o ciągłym zbrojeniu.   W technologii tej powstanie dwukilometrowy odcinek...

Tysiące dzieci z depresją

0
W Polsce odsetek dzieci, które chorują na depresję, wynosi minimum 9 proc., co oznacza, że leczenia psychiatrycznego i wsparcia psychologicznego wymaga około 630 000...

27-letni Gruzin zatrzymany w Mławie na Napoleońskiej

1
Trwa ogólnoeuropejska akcja ROAD SAFETY DAYS, której celem jest dążenie do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na drodze, pod hasłem WIZJA ZERO – zero ofiar śmiertelnych...
 • Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie!
  Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie!
 • MIeszkanie w centrum z trzema sypialniami!
  MIeszkanie w centrum z trzema sypialniami!
 • ZEZWOLENIA/KARTY POBYTU
 • Mieszkanie do wynajęcia 51,97 wpełni wyposażone
  Mieszkanie do wynajęcia 51,97 wpełni wyposażone
 • Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu
  Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu
 • Dom przy ul. Zabrody, 2 pokoje, wynajem od zaraz!
  Dom przy ul. Zabrody, 2 pokoje, wynajem od zaraz!
 • 3-pokojowe mieszkanie z rynku wtórnego, II piętro
  3-pokojowe mieszkanie z rynku wtórnego, II piętro
 • Urokliwe siedlisko z własnym lasem!
  Urokliwe siedlisko z własnym lasem!

Za czym kolejka ta stoi?

2
Z cyklu ,,Fotka z PRL-u” mławskie archiwum prezentuje zdjęcia wykonane w lipcu 1980 roku przedstawiające kolejkę przed kioskiem RUCH-u na ulicy Warszawskiej w Mławie.   Swoją...

Mazowsze. Pijany wyjechał skradzionym busem na trasę

0
Nawet 7,5 roku więzienia grozi 46-latkowi, sprawcy kradzieży busa (w recydywie), który w stanie nietrzeźwości stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego na DK...

A jednak było oficjalne otwarcie [ZDJĘCIA]

0
Dużo wcześniej (26 sierpnia) udostępniony dla ruchu kołowego nowy odcinek Alei Świętego Wojciecha w Mławie został oficjalnie otwarty 13 września br.    W kameralnej uroczystości (bez...
- REKLAMA -

Nie wiedział jak jechać? [ZDJĘCIA]

0
Osobowe renault zderzyło się z motorowerem yamaha. Jedna osoba została rana. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w powiecie płońskim 15 września. Policjanci wstępnie ustali ...

Trzecia podwyżka cen gazu uderzy po kieszeni

4
Już trzeci raz w tym roku PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG) dostarczająca gaz ziemny m.in. do Mławy podnosi ceny. Nową taryfę dla...

Wrócą kaucje za butelki?

1
Na początku przyszłego roku ma być uchwalone prawo wprowadzające kaucje za butelki po napojach typu PET o pojemności do 3 litrów PET. Przepisy mają...

Dzień Sybiraka w Mławie. Zmiana w planie obchodów

0
Związek Sybiraków w Mławie zaprasza 17 września 2021 r. na uroczyste mławskie obchody 82. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka. Ze względu...
- REKLAMA -