Uwaga kierowcy! Korytarz życia będzie obowiązkowy

0
984
Fot. Pixabay

Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany w prawie. Tworzenie korytarzy życia – czyli umożliwienie płynnego przejazdu służbom ratunkowym na ekspresówkach i autostradach, nie będzie już wyłącznie dobrą wolą kierowców, ale ich obowiązkiem.

- REKLAMA -

Jak informuje resort, ta inicjatywa powstała ze względu na obserwowane ostatnio niepokojące zjawiska związane z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Jest też odpowiedzią na postulaty mediów i społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy
W ramach działań MI przewidziano opracowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, koncepcji wdrożenia pojęcia korytarzy życia do polskich przepisów, a następnie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych precyzujących zasady ich tworzenia. Ponadto przeanalizowane zostaną możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej.
– Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy – mówi minister Andrzej Adamczyk. – Przy opracowaniu polskich rozwiązań prawnych zamierzamy wykorzystać doświadczenia krajów, w których przepisy o korytarzach życia już funkcjonują, np. Niemiec. Chcemy też włączyć do naszych prac podmioty już zaangażowane w tę problematykę – dodaje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik.

 

- REKLAMA -

KOMENTARZE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasza Mława, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię