poniedziałek, 04 grudnia 2023
naszamlawa.plWiadomościSzpital na minusie
- REKLAMA -
 • Gospodarstwo rolne+dom+budynki+ziemia 11,29 ha
  Gospodarstwo rolne+dom+budynki+ziemia 11,29 ha
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Łaszewo  / Kategoria:
 • Przestronny dom na sprzedaż - świetna lokalizacja!
  Przestronny dom na sprzedaż - świetna lokalizacja!
  Cena: 518 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • 2 pokoje, taras, miejsce postojowe - ul. Wysoka
  2 pokoje, taras, miejsce postojowe - ul. Wysoka
  Cena: 2 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Cena: 630 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom w ścisłym centrum Mławy
  Dom w ścisłym centrum Mławy
  Cena: 540 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Cena: 483 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Budynek handlowo-usługowy przy trasie E7, Żurominek
  Budynek handlowo-usługowy przy trasie E7, Żurominek
  Cena: 415 000 zł  / Miejscowość: Żurominek  / Kategoria:
 • Gotowy do zamieszkania dom parterowy w Mławie
  Gotowy do zamieszkania dom parterowy w Mławie
  Cena: 580 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
  Dom dla pracowników firm – Wynajem - Działdowo
  Cena: 2 500 zł  / Miejscowość: Działdowo  / Kategoria:
 • Dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Zielone Tarasy
  Dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Zielone Tarasy
  Cena: 450 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Nowy dom jedorodzinny w doskonałej lokalizacji
  Nowy dom jedorodzinny w doskonałej lokalizacji
  Cena: 395 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Szpital na minusie

-

Szpital na minusie. Podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu zajmowano się oceną sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Przedstawiał ją Waldemar Rybak dyrektor SPZOZ.

Działalność zakładu na 30 czerwca 2022 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (minus) 1 815 000 złotych, pomimo zakładanego pierwotnie zysku w wysokości
589 000 złotych (plan na 30.06.2022 r.). Szef placówki medyczne z
akłada, że wynik ten ulegnie zmianie o 406 000 złotych po kompensacie świadczeń wykonanych ponad plan. Dyrektor poinformował, że na sytuację finansową w I półroczu 2022 roku miała wpływ pandemia, a także skutki finansowe podwyżek, z lipca ubiegłego roku.

Kolejne podwyżki dla pracowników

Szef szpitala w Mławie poinformował, że w najbliższym czasie będą kolejne podwyżki dla pracowników działalności podstawowej. Do ustawowego terminu 13 lipca trwały rozmowy dyrekcji ze związkami zawodowymi i pracownikami na temat ustalenia najniższego wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowniczych według wskaźników odnoszących się do średniej krajowej.
Porozumienia ze związkami zawodowymi w SP ZOZ Mławie nie osiągnięto i stosowny dokument nie został podpisany. W sytuacji braku porozumienia w tej sprawie zostanie wydane zarządzenie.

Finanse na minusie

Działalność SP ZOZ w Mławie (na dzień 30 czerwca) zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie () 1 815 tys. zł, pomimo zakładanego pierwotnie w planie zysku na koniec czerwca w wysokości 589 tys. zł. Dyrekcja zakłada się, że wynik ten ulegnie zmianie o 406 tys. złotych po kompensacie świadczeń wykonanych ponad plan. Planowany
wynik finansowy wyliczono na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia na rok 2022. Do końca obecnego roku prognozuje się dodatni wynik finansowy, ze
względu na wzrost od 1 lipca miesięcznego kontraktu z NFZ obejmującego
wszystkie rodzaje świadczeń medycznych średnio o 22,4%.

Koszty zaostrzonych środków ostrożności oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, na koniec pierwszego półrocza 2022 r. wynosiły prawie 190 tys. zł. w tym;
koszty zużycia odzieży i materiałów ochronnych 85 101,67 zł,
koszty pozostałych pomocniczych środków medycznych (testy na obecność COVID19, płyny dezynfekcyjne) 91 061,06 zł,
koszty z tytułu zużycia drobnego sprzętu medycznego 13 684,23 zł.
SPZOZ Mława w pierwszym półroczu bieżącego roku na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 otrzymał na podstawie umów użyczenia sprzęt medyczny od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ogólnej wartości
438 038,90 zł. W tym okresie zrealizowano także zadania inwestycyjne planowane do
realizacji w 2022 r. na kwotę 5 596 895,97 zł.

Czy szpital zatrudnia wystarczającą ilość lekarzy

Jolanta Karpińska będąca członkiem zarządu powiatu mławskiego zapytała dyrektora, czy szpital zatrudnia wystarczającą ilość lekarzy i czy jest problem w obsadzaniu dyżurów w NPL oraz na SOR? Waldemar Rybak — dyrektor SPZOZ w Mławie — odpowiedział, że nie ma takich problemów.
Wykonanie planu
Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

W lecznictwie zamkniętym — ryczałt — szpital I stopnia47,58%.
Ryczałtowe finansowanie świadczeń zdrowotnych obejmuje następujące oddziały
szpitalne: anestezjologia i intensywna terapia; chirurgia ogólna; położnictwo i
ginekologia; oddział internistyczno kardiologiczny z odcinkiem udarowym.

- R E K L A M A -

Poza finansowaniem ryczałtowym umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawiera procedury odrębnie finansowane wykonywane w innych oddziałach szpitalnych.

Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco: oddział neonatologiczny
25,54%, oddział położniczoginekologiczny 29,28%, oddział chirurgii ogólnej
(pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) 22,39%,
Szpitalny Oddział Ratunkowy 54,11%, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach
stacjonarnych 47,62%, rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych 0,00%, rehabilitacja neurologiczna
52,74%, rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności 0,00%, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale
dziennym 94,64%, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 0,00%, rehabilitacja ogólnoustrojowa
w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym 160,63%, pediatria 51,42%,
anestezjologia i intensywna terapia — świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18
roku życia 0,00%, chirurgia ogólna — świadczenia udzielane osobom do ukończenia
18 roku życia 35,87%, położnictwo i ginekologia — świadczenia udzielane osobom
do ukończenia 18 roku życia 55,50%, interna — świadczenia udzielane osobom do
ukończenia 18 roku życia 0,00%. Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:
hospicjum stacjonarne 25,71%.

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 47,32%.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 47,59%.
W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej — poradnie, plan wykonano w 44,58%.

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: Poradnia
Zdrowia Psychicznego 55,41%, Poradnia Okulistyczna 32,52%, Poradnia
Otolaryngologiczna 39,05%, Poradnia Diabetologiczna 39,29%, Poradnia
Neurologiczna 70,88%, Poradnia Kardiologiczna 30,60%, Poradnia Ortopedyczna
74,56%, Poradni GinekologicznoPołożniczej 42,03%, Poradni Chirurgii
Onkologicznej 12,78%, Poradni Urologicznej 62,33%, Poradni Chirurgii Ogólnej
43,46%, Poradni Dermatologicznej 40,07%, Poradni Onkologicznej 30,79 %.

W pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano zmniejszenie wykonania kontraktu w stosunku do planu. Niemożność wykonania kontraktu — według dyrektora szpitala — ma wynikać z powodu negatywnych skutków pandemii. Między innymi z częściowego wyłączenia niektórych oddziałów ze względu na występujące okresowo miejscowe ogniska zakażeń, obawy pacjentów przed zakażeniem się wirusem, wydłużeniem czasu wykonywania świadczeń związanych z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa sanitarnego oraz koniecznością zapewnienia
łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem zgodnie z decyzjami
Wojewody Mazowieckiego wydanymi w 2021 dotyczących przekształcenia łóżek z
działalności podstawowej na łóżka COVIDowe. SPZOZ posiada również nierozliczone do dnia 30.06.2022 r. sfinansowane faktury wystawione do planu w roku 2020 i 2021 na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 1 zwalczaniem COVID19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych NFZ wydał komunikat z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w którym umożliwiono świadczeniodawcy złożenie rachunku bez wymaganej sprawozdawczości dotyczące utrzymania płynności finansowej. Wartość nierozliczonych faktur wystawionych do planu i sfinansowanych przez NFZ opiewa kwotę 2 319 617,90 zł.

Ponadto, na dzień 30.06.2022 r. szpital posiada nierozliczone z Narodowym Funduszem
Zdrowia świadczenia wykonane ponadplanowo w kwocie 406 318,53 zł. Kwota ta
ma zostać rozliczona w II półroczu 2022 r.
- R E K L A M A -
Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
7 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
Andrzej
Andrzej
1 rok temu

To było pewne że obecny dyrektor zadłuży szpital. Zamknął pralnie w szpitalu i teraz płaci grube pieniądze firmie zewnętrznej. Gdzie według poprzedniego dyrektora przy własnej pralni koszty były o wiele niższe. Dodatkowo obecny dyrektor wydał ogromne pieniądze na sprzęt potrzebny do współpracy z zewnętrzną firmo. Która zajmuje się praniem dla szpitala. W tej chwili koszty obsługi na pewno wzrosły bo paliwo droższe, a miał sprawno pralnie na miejscu. Ciężko mi znaleźć coś pozytywnego co wprowadził obecny dyrektor natomiast z negatywnych rzeczy można napisać książkę. Jedno z nich jest negatywna atmosfera w szpitalu. Niestety ten pan ma poparcie starostwa i czeka nas dalsze zadłużanie szpitala . Zresztą to samo zrobił w poprzednim szpitalu

Bbv
Bbv
1 rok temu

Oddział ginekologiczno – położniczy to chyba nie istnieje w Mławie skoro mławianki wolą rodzić w Żurominie lub w Działdowie. Nawet panie doktor boją się tych usług i wyjeżdżają do innych miast. Obsługa położnicza fatalna i ta ich pogardą do innego człowieka. To jest okropne, praca z przymusu.

Aa
Aa
1 rok temu

Skończyły się dotacje wynikające z pandemii. I od razu na minusie, to było do przewidzenia.

mławianka
mławianka
1 rok temu

Ojojoj – jak to tak panie dyrektorze? – czyżby premii miało nie być? Jak pan przeżyje?
Jednak wierzę, że koledzy ze starostwa wspomogą i dofinansują, a może i kolega wojewoda R. też dofinansuje albo koledzy z rządu i szpital wyjdzie na prostą z jedną złotówką zysku, no i wtedy już premia się będzie należała jak psu buda, bo przecież taki zapis jest w umowie.

Były
Były
1 rok temu

A Pediatria i oddział dziecięcy to w tym ZOZ-ie nie istnieje !
Już zlikwidowali ?
Hańba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jurek
Jurek
1 rok temu

Warunki szpitalne i stan lecznictwa – to wstyd dla Mławy

Ja
Ja
1 rok temu

Dziadostwo a nie szpital. Wszystkich najchętniej odesłali by dalej aby nie pomóc bo po co robić cokolwiek jak za nic nie robienie też się należy.

lekarz

Wyciekły dane 12 tys. pacjentów. Sprawdź, czy Twoje!

0
Wyciekły dane aż 12 tysięcy pacjentów z ALAB Laboratoria. Sprawcy cyberataku, czyli hakerzy z grupy “RA World” grożą, że upublicznią je w cieci po...
tankowanie

Benzynowa rewolucja. Nie wszyscy zatankują

0
Benzynowa rewolucja. Już za niecały miesiąc dokładnie z końcem roku 2023 benzynę 95 (E5) zastąpi benzyna E10. Problemy z tankowaniem będą mieć właściciele starszych...

De Luxe Team najlepszy. Triumf na jubileusz

0
W przeszłości Mławska Hala Sportowa była prawdziwym domem dla siatkarskich amatorów. Wszyscy mamy jeszcze w pamięci pojedynki w ramach Powiatowej Ligi Amatorów Siatkówki. W...

Pani Aniela Staszewska obchodziła 100. urodziny

0
Jubileusz 100. urodzin 29 listopada 2023 r. obchodziła Pani Aniela Staszewska z Wróblewa w Gminie Radzanów. Mieszkanka gminy Radzanów miała w dniu urodzin niezwykłych...
 • Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Domy jednorodzinne w centrum Mławy, pow. 188,61 m2
  Cena: 630 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Eleganckie i gustowne mieszkanie w stylu glamour!
  Cena: 483 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:
 • Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Przestronny dom w Mławie przy ul. Warszawskiej
  Cena: 790 000 zł  / Miejscowość: Mława  / Kategoria:

Mławianka oddała oszustom wszystkie pieniądze i biżuterię

1
76-letnia mieszkanka Mławy oddała oszustom wszystkie pieniądze i biżuterię. Straciła ponad 40 tysięcy złotych. Podała także oszustom swoje szczegółowe dane osobowe.   Mławianka oddała oszustom wszystkie...

Lodowisko w budowie [ZDJĘCIA]

2
Trwają prace nad budową lodowiska w Mławie. Kryty obiekt ma powstać jeszcze w grudniu i będzie czynny sezonowo.    Mławianie z niecierpliwością czekają na lodowisko w...

Mławski ogród świateł [FILM I ZDJĘCIA]

2
Mławski ogród świateł już działa. W parku miejskim w Mławie 1 grudnia o godzinie 16 rozbłysły światła na ozdobnych instalacjach w różnych kształtach.    Mławski ogród...
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Intensywne opady śniegu. Zacznie się w piątek

0
Uwaga. Intensywne opady śniegu. Zacznie się w piątek. Miejscami ma spaść nawet pół metra śniegu. Najwięcej popada w Karpatach nawet 40-50 cm śniegu. Porządnie...

Nową drogą z Mławy już można dojechać do siódemki

3
Aleją św. Wojciecha już można dojechać do samej siódemki, czyli od ulicy Kościuszki do starej drogi krajowej. Pierwszy przejazd zaplanowano w piątek 1 grudnia...

Nauczyciele też mają prawo do tego urlopu

0
Nauczyciele też mają prawo do tego urlopu. Chodzi o wolne z pracy z powodu tzw., siły wyższej. Nauczyciele (od kwietnia 2023 r.) mają prawo...

Groźne Somsiady. Mistrz z porażką.

0
W minionym sezonie reprezentanci Jokera sięgnęli po mistrzostwo Dan-Bud Amatorskiej Ligi Futsalu. Tegoroczną edycję ligi zaczęli od wysokiego zwycięstwa. Jednak już w kolejnym pojedynku...
- REKLAMA -
7
0
Przejdź do komentarzyx